Правила ЗА ПРОДАЖБА И ВРЪЩАНЕ НА КУПОНИ ЗА ОБЯД в 171 ОУ“Стоил Попов“ - ТУК.

ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКОТО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 г. - ТУК.

Меню за периода 02.11-06.11.2020 г. - ТУК.

Меню за периода 26.10-30.10.2020 г. - ТУК.

Меню за периода 19.10-23.10.2020 г. - ТУК.

 

 

2020-10-29

Проект по История и цивилизация

В часовете по История и цивилизация учениците от V кл.

2020-10-28

Преустановяват се груповите извънкласни дейности

Уважаеми родители и ученици, посещаващи извънкласни дейности,

На основание т.I.3 от заповед №РД-01-626/27.10.2020г. на министъра на здравеопазването, за периода 29.10.2020г.-12.11.2020г. вкл. се преустановяват груповите извънкласни дейности в 171 ОУ „Стоил Попов“. За възстановяване на заниманията ще бъдете уведомени своевременно.

2020-10-26

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ - документът може да се види - ТУК.