ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКОТО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г. - ТУК.

Меню за периода 15.04 - 19.04.2019 г. - ТУК.

Меню за периода 08.04.2019 г. - 12.04.2019 г. - ТУК.

 

2019-05-16

Почетна грамота

2019-05-15

Заслужена награда

Днес Димитър Стефанов от V „а“ кл.

2019-05-15

Проектни дейности в обучението по английски език

Целта на проектните дейности в обучението по английски език, залегнали в учебното съдържание, е да развиват уменията на учениците да работят в екип като прилагат практически знанията по езика.