ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКОТО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г. - ТУК.

Меню за периода 21.01 - 25.01.2019 г. - ТУК.

Меню за периода 07.01 - 11.01.2019 г. - ТУК.

Меню за периода 14.01 - 18.01.2019 г. - ТУК.

2019-01-22

Предстоящо събитие - среща с писателката Петя Александрова

В изпълнение Календара на дейности в 171 ОУ „Стоил Попов“ по случай 155 г. от основаването му на 30.01.2019г. от 13,00ч. ще се проведе среща на първокласниците с писателката Петя Александрова.

2019-01-15

„Когато огънят гори“

Вече 155 години в нашето населено място гори огънят. Искрата пламва през 1864г.

2019-01-09

Календар на дейностите и предстоящите празници

От създаването на нашето училище до днес тук се съхраняват ценности, поддържат се традиции, развива се духовността, пази се българщината. Водим към знания, възпитаваме в родолюбие, поддържаме дълголетната традиция, завещана от предците ни и почитаме тяхното дело.


Нека през настоящата година – 2019г. с душа, сърце и плам да отбележим 155 години, в които заедно градим храма на знанието.