ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКОТО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г. - ТУК.

Меню за периода 15.04 - 19.04.2019 г. - ТУК.

Меню за периода 08.04.2019 г. - 12.04.2019 г. - ТУК.

 

2019-08-01

Повод за гордост!

С повод за гордост и пожелание за успех

2019-08-01

Важно! За получаване на новите ученически униформи!

Уважаеми родители,

2019-07-29

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖЕЛАЩИТЕ ДА ПРОВЕЖДАТ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020Г.

През учебната 2019/2020г. в 171 ОУ „Стоил Попов“ след решение на ПС с протокол №9/27.06.2019г. и подадени заявления от родители се предлага следната извънкласна дейност: