ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКОТО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 г. - ТУК.

Меню за периода 02.03.2020-06.02.2020 г. - ТУК.

 

2020-07-03

Ръководство за кандидатстване онлайн; първи и втори етап на класиране

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

2020-07-02

Важно!

2020-07-01

Изпращане на нашите седмикласници