2018-12-09

Коледна магия

Наближава Коледа. Тя е навсякъде – виждаме светлината с очите си, усещаме магията със сърцата си, блестят пламъчетата в душите ни.

2018-12-07

Урок по Фотография

 

2018-11-28

Участие в проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Педагогическият колектив на 171 ОУ „Стоил Попов“ участва в обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Kвалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование