Графици и седмично разписание

Г  Р  А  Ф  И  К

НА ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ ЗА РОДИТЕЛИ ПРЕЗ ­­

                                 I СРОК    НА  2019/ 2020  УЧЕБНА ГОДИНА                                                                                    

УТВЪРЖДАВАМ………………

                      Канелия Костова                 

                                                                                 /Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/  

 

                                                                                          

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 

УЧЕБЕН    ПРЕДМЕТ

ДЕН ОТ

СЕДМИЦАТА

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

мАРИЯ бОЖИЛОВА

 

Начален учител

понеделник

12,30-13,05

 

ДИМАНКА МАЛИНОВА

 

Начален учител

сряда

12,30-13,05

 

ТАТЯНА АНДОНОВА

 

Начален учител

петък

12,30-13,10

 

ГЕОРГИ КИРИЧКОВ

 

Начален учител

петък

10,40-11,20

 

аНГЕЛИНА фИЛИПОВА

 

Начален учител

петък

13,10-13,50

 

ДАНИЕЛА ДЕЯНОВА

 

Начален учител

вторник

12,30-13,05

 

РОЗА ПЕТРОВА

 

Български език и  литература

вторник

08,50-09,30

ИСКРА АНГЕЛОВА

 

Английски език

понеделник

8,00- 9,00

 

Галя Кошутанска

Математика,

Информационни технологии

понеделник

11,30- 12,10

 

дИАНА сТОЯНЧОВА

Кл. р-тел на 1 „б“ кл.

 География и икон.

 

понеделник

14,00- 14,40

калина ангелова

История и цивилизация

четвъртък

12,30- 13,10

 

ЕЛЕОНОРА хРАНОВА

Човекът и природата,

Биология и здр. образ.,

Химия и опазване на околната среда,

Физика и астрономия

 

петък

8,45- 9,25

 

иван петров

 

Кл. р-тел на 5 кл.

петък

13,00- 13,40

 

 

 

 

Г  Р  А  Ф  И  К

 

ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ

ПРЕЗ  I СРОК  НА  2019/ 2020   УЧЕБНА  ГОДИНА

                                              

 

                                                                                    УТВЪРЖДАВАМ………………

                      Канелия Костова                 

                                                                                 /Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/    

 

                                                                                          

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 

УЧЕБЕН    ПРЕДМЕТ

ДЕН ОТ

СЕДМИЦАТА

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

мАРИЯ бОЖИЛОВА

 

Начален учител

вторник

12,30-13,05

 

ДИМАНКА МАЛИНОВА

 

Начален учител

понеделник

12,30-13,05

 

ТАТЯНА АНДОНОВА

 

Начален учител

сряда

13,00-13,40

 

ГЕОРГИ КИРИЧКОВ

 

Начален учител

четвъртък

10,40-11,20

 

аНГЕЛИНА фИЛИПОВА

 

Начален учител

вторник

13,00-13,40

 

ДАНИЕЛА ДЕЯНОВА

 

Начален учител

понеделник

12,30-13,05

 

РОЗА ПЕТРОВА

 

Български език и  литература

четвъртък

13,00- 13,40

ИСКРА АНГЕЛОВА

 

Английски език

вторник

13,00- 13,50

 

Галя Кошутанска

Математика,

Информационни технологии

сряда

13,00- 13,40

 

дИАНА сТОЯНЧОВА

Кл. р-тел на 1 „б“ кл.

 География и икон.

 

понеделник

12,20- 13,00

калина ангелова

История и цивилизация

вторник

13,10- 13,50

 

ЕЛЕОНОРА хРАНОВА

Човекът и природата,

Биология и здр. образ.,

Химия и опазване на околната среда,

Физика и астрономия

 

петък

13,00- 13,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Г  Р  А  Ф  И  К

 

ЗА ДЕЖУРСТВО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ 

ПРЕЗ I  СРОК  НА  2017/2018  УЧЕБНА  ГОДИНА               

 

                                                                                                                                                                      

 

                                                                     УТВЪРЖДАВАМ………………

                         Канелия Костова                 

                                                                                 /Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

 

 

І ЕТАЖ

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Р. Петрова

К. Ангелова

Г. Кошутанска

Р. Петрова

Е. Хранова

И. Ангелова

Г. Кошутанска

Е. Хранова

К. Ангелова

 И. Ангелова

 

 

 

ІІ ЕТАЖ

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Т. Андонова

Г. Киричков

А. Филипова

А. Филипова

Г. Киричков

Д. Малинова

Т. Георгиева

Е. Колева

Д. Малинова

Е. Колева

 

 

 

ДВОР

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Е. Хранова

К. Ангелова

Р. Петрова

Г. Кошутанска

Г. Киричков

 

 

 

 

БЮФЕТ

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Д. Малинова

Т. Андонова

Т. Георгиева

Г. Киричков

А. Филипова

 

 

 

 

 

 

Г  Р  А  Ф  И  К

 

НА  ЧАСОВЕТЕ  ЗА  КОНСУЛТАЦИЯ  С  УЧЕНИЦИ,  РОДИТЕЛИ  И  РАБОТА  С  УЧИЛИЩНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ  НА  КЛАСНИТЕ  РЪКОВОДИТЕЛИ

 ПРЕЗ  І  СРОК  НА  2019/2020 УЧЕБНА  ГОДИНА

 

                                                                                                                                          УТВЪРЖДАВАМ………………

                                                                                         Канелия Костова                 

                                                                                 /Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

 

 

 

Клас

 

Класен ръководител 

 

Ден

 

Час

 

Подпис

 

І „а”

Даниела Николова Деянова

понеделник

12,15-12,50

 

І „б”

Диана Йорданова Стоянчова

вторник

13,10-13,50

 

ІІ „а”

Мария Павлова Божилова

сряда

12,30- 13,05

 

ІІ „б”

Диманка Георгиева Малинова

сряда

12,30-13,05

 

ІІІ „а”

Татяна Веселинова Андонова

вторник

12,30- 13,10

 

ІV „а”

Георги Кирилов Киричков

четвъртък

12,20-13,00

 

ІV „б”

Ангелина Методиева Филипова

сряда

13,10-13,50

 

V „а”

Иван Пламенов Петров

петък

13,00-13,40

 

„а”

Елеонора Венциславова Хранова

сряда

13,00-13,40

 

VІІ „а”

Искра Рафаилова Ангелова

вторник

12,30-13,10

 

 

 

 

 

 

Г  Р  А  Ф  И  К

за провеждане на контролни работи

през І срок на 2019/ 2020 учебна година   

                                                                                     Начален етап

                                                                                                                                          УТВЪРЖДАВАМ………………

                                                                                         Канелия Костова                 

                                                                                 /Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

Предмет / Клас

 ІІ  „а”  клас

 ІІ „б ”  клас

 ІІІ   „а” клас

ІV  „а” клас

ІV „б”  клас

 
Математика

27.09- вх. ниво

13.12.; 24.01.

27.09- вх. ниво

13.12.; 24.01.

24.10.; 19.11.;

18.12.; 28.01.

02.10.; 10.12.;

15.01.

02.10.; 11.12.;

15.01.

Български език  и литература

 

19.09.-  вх. ниво

28.11.; 26.01

20.09.-  вх. ниво

29.11.; 27.01

15.10.; 14.11;

11.12.; 20.01.

07.10.; 19.11.;

14.01.

07.10.; 18.11.;

13.01.

Околен свят

 

30.09.; 06.09.;

17.01.

30.09.; 06.09.;

17.01.

 

 

 

Английски език

 

 

 

 

24.09.; 17.12.

24.09.; 17.12.

Човекът и обществото

 

 

18.10.; 05.12.

25.09.; 21.01.

26.09.; 22.01.

Човекът и природата

 

 

22.10.; 07.01.

03.10.; 14.11.;

20.12.

03.10.; 14.11.;

20.12.

 

 

 

 Г  Р  А  Ф  И  К

за провеждане на класните  и контролни работи

през І срок на 2019/ 2020 учебна година  

Прогимназиален етап

 

                                                                                                                            УТВЪРЖДАВАМ………………

                                                                           Канелия Костова                

/Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

    

Предмет          Клас                                               

V „а”

„а”

VІІ „а”

 

Български език и литература

25.09.2019; 30.10.2019

         15.01.2020

19.09.2019

31.10.2019

12.12.2019

30.09.2019

07.11.2019

Кл. раб. - 19.12.2019

Английски език

 

07.10.2019

16.12.2019

14.10.2019

16.12.2019

07.10.2019

16.12.2019

 

Математика

30.09- вх. ниво

10.10.; 23.10.;

12.11.; 10.12.; 19.12.;

21.01.- кл. раб.

25.09.- вх. ниво; 27.11.;

13.01.- кл. раб.

31.01.

26.09.- вх. ниво;

31.10.; 29.01.

История и цивилизация

 

22.10.2019

03.12.2019

24.09.2019- вх. ниво;

05.11.2019

17.12.2019

24.09.2019- вх. ниво; 

26.11.2019

География и икономика

28.10.2019

10.01.2020

07.10.2019

16.12.2019

02.10.2019

18.12.2019

Човекът и природата

 

07.10.2019

14.01.2020

07.10.2019

13.12.2019

 

Биология и здравно образование

 

 

08.10.2019

14.12.2019

Физика и астрономия

 

 

23.10.2019

11.12.2019

Химия и опазване на окол. среда

 

 

25.10.2019

10.01.2020

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

Седмич

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020г. НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ – НАЧАЛЕН ЕТАП

                                                                                УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                                /Канелия Костова

                                                                                                                 Директор на 171 ОУ „Стоил Попов“/

 

 

I  „а“

 

I „б“

 

II „а“

 

II „б“

 

III „а“

 

IV „а“

 

IV „б“

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Комп.модел.

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Изобр.изкуство

2.

ЧСД – Лека атл.

3.

ИУЧ Англ. език

3.

ЧСД – Лека атл.

3.

Техн. и предпр.

3.

Математика

3.

Бълг. ез. и лит.

3.

Математика

3.

Бълг. ез. и лит.

4.

ФУЧ Математ.

4.

Математика

4.

Час на класа

4.

Техн. и предпр.

4.

Час на класа

4.

Музика

4.

Физ.възп. и сп.

5.

Час на класа

5.

Час на класа

5.

Английски език

5.

Час на класа

5.

Физ.възп. и сп.

5.

Човекът и прир.

5.

Човекът и прир.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Английски език

6.

Час на класа

6.

Час на класа

 

Вторник

 

Вторник

 

Вторник

 

Вторник

 

Вторник

 

Вторник

 

Вторник

1.

ЧСД – Лека атл.

1.

ИУЧ Англ. език

1.

ИУЧ ИТ

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Математика

1.

Математика

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Математика

2.

Английски език

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Музика

2.

Физ.възп. и сп.

3.

Бълг. ез. и лит.

3.

Бълг. ез. и лит.

3.

Бълг. ез. и лит.

3.

Бълг. ез. и лит.

3.

Математика

3.

Английски език

3.

Бълг. ез. и лит.

4.

Техн. и предпр.

4.

Музика

4.

Бълг. ез. и лит.

4.

ЧСД – Лека атл.

4.

Музика

4.

Бълг. ез. и лит.

4.

Английски език

5.

Математика

5.

Математика

5.

ЧСД – Лека атл.

5.

Математика

5.

Човекът и прир.

5.

Бълг. ез. и лит.

5.

Бълг. ез. и лит.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ЧСД – Лека атл.

6.

Техн. и предпр.

6.

Техн. и предпр.

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Физ.възп. и сп.

1.

Английски език

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Математика

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Математика

2.

Изобр.изкуство

2.

Математика

2.

Физ.възп. и сп.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

3.

ИУЧ Бълг.ез.и л.

3.

Бълг. ез. и лит.

3.

Бълг. ез. и лит.

3.

Физ.възп. и сп.

3.

Английски език

3.

Комп.модел.

3.

Музика

4.

Музика

4.

Бълг. ез. и лит.

4.

Бълг. ез. и лит.

4.

ИУЧ ИТ

4.

Бълг. ез. и лит.

4.

Чов. и обществ.

4.

Английски език

5.

Математика

5.

Техн. и предпр.

5.

Математика

5.

Изобр.изкуство

5.

Техн. и предпр.

5.

ЧСД – Лека атл

5.

Бълг. ез. и лит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Математика

6.

Чов. и обществ.

 

171 ОУ „Стоил Попов”

гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

 

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Математика

1.

Физ.възп.и сп.

1.

Английски език

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Човекът и прир.

1.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг.ез.и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

ИУЧБълг.ез.и л.

2.

Английски език

2.

ИУЧБълг.ез.и л.

3.

Физ.възп.и сп.

3.

ИУЧБълг.ез.и л.

3.

Математика

3.

Музика

3.

Чов. и обществ.

3.

Бълг. ез. и лит.

3.

Музика

4.

Математика

4.

Околен свят

4.

Музика

4.

ИУЧБълг.ез.и л.

4.

Музика

4.

ИУЧБълг.ез.и л

4.

Математика

5.

ИУЧ ИТ

5.

Музика

5.

ИУЧБълг.ез.и л.

5.

Математика

5.

Математика

5.

Физ.възп. и сп.

5.

Човекът и прир.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Изобр.изкуство

6.

Изобр.изкуство

6.

Английски език

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

1.

Физ.възп.и сп.

1.

ИУЧ ИТ

1.

ИУЧ Математ.

1.

Математика

1.

Английски език

1.

Математика

1.

Математика

2.

Околен свят

2.

Физ.възп.и сп.

2.

Околен свят

2.

Музика

2.

ИУЧ Математ.

2.

ИУЧБълг.ез.и л.

2.

ИУЧ Чов.и общ.

3.

Музика

3.

ФУЧ Математ.

3.

Музика

3.

Физ.възп. и сп.

3.

Чов. и обществ.

3.

Бълг. ез. и лит.

3.

ИУЧБълг.ез.и л

4.

Математика

4.

Изобр.изкуство

4.

Изобр.изкуство

4.

ИУЧ Математ.

4.

Изобр.изкуство

4.

Английски език

4.

Изобр.изкуство

5.

Изобр.изкуство

5.

Изобр.изкуство

5.

Математика

5.

Околен свят

5.

Математика

5.

Физ.възп. и сп.

5.

Изобр.изкуство

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Физ.възп. и сп.

6.

ИУЧ Чов.и общ.

6.

Комп. модел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020г. НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

                                                                                 УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                                /Канелия Костова

                                                                                                                 Директор на 171 ОУ „Стоил Попов“/

 

 

V  „а“

 

VI „А“

 

VII „а“

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

1.

Математика

1.

Български език и литература

1.

ЧСД-Волейбол

2.

Човекът и природата

2.

Английски език

2.

Математика

3.

География и икономика

3.

Математика

3.

Български език и литература

4.

Английски език

4.

Час на класа

4.

Български език и литература

5.

Български език и литература

5.

Човекът и природата

5.

Музика

6.

Технологии и предприемачество

7.

Физическо възпитание и спорт

6.

ИУЧ Бълг. език и литература

 

 

6.

География и икономика

7.

Английски език

 

Вторник

 

Вторник

 

Вторник

1.

ИУЧ Бълг. език и литература

1.

Математика

1.

Биология и здр. образование

2.

История и цивилизация

2.

Изобразително изкуство

2.

Математика

3.

Математика

3.

Български език и литература

3.

Физическо възпитание и спорт

4.

Изобразително изкуство

4.

Музика

4.

История и цивилизация

5.

Изобразително изкуство

5.

Английски език

5.

Български език и литература

6.

Български език и литература

6.

История и цивилизация

6.

ИУЧ Математика

7.

Час на класа

 

 

7.

Час на класа

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

1.

Математика

1.

Български език и литература

1.

Химия и опазване на ок. среда

2.

Български език и литература

2.

Английски език

2.

Информационни технологии

3.

Български език и литература

3.

Математика

3.

Технологии и предприемачество

4.

Физическо възпитание и спорт

4.

Музика

4.

Физика и астрономия

5.

Човекът и природата

5.

ИУЧ Бълг. език и литература

5.

Математика

6.

Технологии и предприемачество

6.

Физическо възпитание и спорт

6.

География и икономика

 

 

 

 

7.

Изобразително изкуство

 

171 ОУ „Стоил Попов”

гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

 

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1.

Български език и литература

1.

ИУЧ Математика

1.

История и цивилизация

2.

История и цивилизация

2.

Физическо възпитание и спорт

2.

Математика

3.

Математика

3.

Български език и литература

3.

Английски език

4.

Английски език

4.

Български език и литература

4.

Физическо възпитание и спорт

5.

Музика

5.

История и цивилизация

5.

Български език и литература

6.

ЧСД-Волейбол

6.

Информационни технологии

6.

Български език и литература

 

 

7.

Технологии и предприемачество

 

 

 

Петък

 

Петък

 

Петък

1.

География и икономика

1.

Човекът и природата

1.

ИУЧ Математика

2.

Информационни технологии

2.

Английски език

2.

География и икономика

3.

ИУЧ Математика

3.

Изобразително изкуство

3.

Биология и здр. образование

4.

Физическо възпитание и спорт

4.

Математика

4.

Химия и опазване на ок. среда

5.

Човекът и природата

5.

ЧСД-Волейбол

5.

Английски език

6.

Музика

6.

ИУЧ Бълг. език и литература

6.

Изобразително изкуство

7.

Английски език

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020г. НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ – ПЕТИ КЛАС ЦОУД

                                                                                 УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                                /Канелия Костова

                                                                                                                 Директор на 171 ОУ „Стоил Попов“/

 

 

 

Понеделник

 

Вторник

 

Сряда

 

Четвъртък

 

Петък

1.

Организиран отдих и физ.активност

1.

Организиран отдих и физ.активност

1.

Организиран отдих и физ.активност

1.

Организиран отдих и физ.активност

1.

Организиран отдих и физ.активност

2.

Самоподготовка - БЕЛ

2.

Самоподготовка - Математика

2.

Самоподготовка - БЕЛ

2.

Самоподготовка - АЕ

2.

Самоподготовка - ГИ

3.

Занимания по интереси - БЕЛ

3.

Занимания по инт. - Математика

3.

Занимания по интереси - БЕЛ

3.

Самоподготовка - БЕЛ

3.

Занимания по интереси - ЧК

4.

Самоподготовка - ИЦ

4.

Самоподготовка - АЕ

4.

Самоподготовка - Математика

4.

Самоподготовка - АЕ

4.

Занимания по интереси - ГИ

5.

Занимания по интереси - ИЦ

5.

Занимания по интереси - АЕ

5.

Занимания по инт. - Математика

5.

Самоподготовка - ГИ

5.

Самоподготовка - Математика

6.

Самоподготовка - ЧП

6.

Самоподготовка - ЧП

6.

Самоподготовка - ИЦ

6.

Занимания по интереси - ГИ

6.

Занимания по инт. - Математика