Графици и седмично разписание

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК

НА ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ ЗА РОДИТЕЛИ ПРЕЗ ­­

II СРОК    НА  2018/ 2019  УЧЕБНА ГОДИНА

                                                                 УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                                                      /Канелия Костова                 

                                                                                                     Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/ 

                                                                                    

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 

УЧЕБЕН    ПРЕДМЕТ

ДЕН ОТ

СЕДМИЦАТА

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

мАРИЯ бОЖИЛОВА

 

Начален учител

 

четвъртък

 

08:50 – 09:25

 

ДИМАНКА МАЛИНОВА

 

Начален учител

 

понеделник

 

09:40 – 10:15

 

ТАТЯНА АНДОНОВА

 

Начален учител

 

сряда

 

09:40 – 10:15

 

ГЕОРГИ КИРИЧКОВ

 

Начален учител

 

сряда

 

10:40 – 11:20

 

аНГЕЛИНА фИЛИПОВА

 

Начален учител

 

сряда

 

11:30 – 12:10

 

ДАНИЕЛА ДЕЯНОВА

 

Начален учител

 

петък

 

11:30 – 12:10

 

Елисавета Колева

 

Начален учител

 

понеделник

 

11:30 – 12:05

 

КАЛИНА АНГЕЛОВА

 

Начален учител

 

четвъртък

 

11:30 – 12:05

ЕЛЕОНОРА ХРАНОВА

Начален учител

четвъртък

11:30 – 12:05

 

НИКОЛЕТ ГРОЗДАНОВА

 

Начален учител

 

вторник

 

11:30 – 12:10

 

Таня Бранева

 

Начален учител

 

понеделник

 

17:30 – 18:10

 

РОЗА ПЕТРОВА

 

Български език и  литература

 

петък

 

11:30 – 12:10

 

Искра ангелова

 

Английски език

 

вторник

 

9:40 – 10:20

 

Галя Кошутанска

Математика,

Информационни технологии

 

сряда

 

10:40 – 11:20

 

Диана Стоянчова

 

География и икономика

 

четвъртък

 

9:40 – 10:20

 

КАЛИНА АНГЕЛОВА

 

История и цивилизация

 

вторник

 

10:40 – 11:20

 

 

 

ЕЛЕОНОРА ХРАНОВА

Човекът и природата,

Биология и здравно образование,

Химия и опазване на околната среда,

Физика и астрономия

 

 

петък

 

10:40 – 11:20

171 ОУ „Стоил Попов”

              гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

             E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

ГРАФИК

ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ

ПРЕЗ  II СРОК  НА  2018/ 2019   УЧЕБНА  ГОДИНА        

                                                                          

                                                      УТВЪРЖДАВАМ!      

                                               /Канелия Костова      

                                                                               Директор на 171 ОУ „Стоил Попов” /   

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 

УЧЕБЕН  ПРЕДМЕТ

КЛАС

ДЕН ОТ

СЕДМИЦАТА

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

мАРИЯ бОЖИЛОВА

 

Начален учител

 

вторник

 

12:15 – 12:50

 

ДИМАНКА МАЛИНОВА

 

Начален учител

 

сряда

 

12:10 – 12:45

 

ТАТЯНА АНДОНОВА

 

Начален учител

 

петък

 

12:20 – 13:00

 

ГЕОРГИ КИРИЧКОВ

 

Начален учител

 

петък

 

12:20 – 13:00

 

аНГЕЛИНА фИЛИПОВА

 

Начален учител

 

петък

 

12:20 – 13:00

 

ДАНИЕЛА ДЕЯНОВА

 

Начален учител

 

сряда

 

12:25 – 13:05

 

РОЗА ПЕТРОВА

 

Български език и  литература

 

петък

 

13:10 – 13:50

 

искра ангелова

 

Английски език

 

четвъртък

 

13:10 – 13:50

 

Галя Кошутанска

 

Математика

Информационни технологии

 

сряда

 

14:00 – 14:40

 

Диана Стоянчова

 

География и икономика,

 

понеделник

 

14:00 – 14:40

 

Калина Ангелова

 

История и цивилизация

 

сряда

 

13:10 – 13:50

 

 

ЕЛЕОНОРА ХРАНОВА

Човекът и природата,

Биология и здравно образование,

Химия и опазване на околната среда,

Физика и астрономия

 

 

петък

 

 

12:20 – 13:00

 

 

Комп. моделиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

              гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

             E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ГРАФИК

ЗА ДЕЖУРСТВО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ 

ПРЕЗ II  СРОК  НА  2018/2019  УЧЕБНА  ГОДИНА

                                                                           

                                                                            УТВЪРЖДАВАМ!

            /Канелия Костова                 

                          Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

 

І ЕТАЖ

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Р. Петрова

И. Петров

Р. Петрова

Г. Кошутанска

К. Ангелова

И. Ангелова

Ст. Славчева

Г. Кошутанска

Н. Грозданова

 Ел. Хранова

 

 

ІІ ЕТАЖ

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Т. Андонова

А. Филипова

Г. Киричков

А. Филипова

Г. Киричков

Г.Киричков

Д. Деянова

Д. Деянова

Т. Андонова

А. Филипова

 

 

ДВОР

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

И. Петров

Ст. Славчева

Ел. Хранова

Р. Петрова

Г. Кошутанска

 

 

БЮФЕТ

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

М. Божилова

Д. Малинова

М. Божилова

Д. Малинова

Д. Деянова

 

 

 

 

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК

НА  ЧАСОВЕТЕ  ЗА  КОНСУЛТАЦИЯ  С  УЧЕНИЦИ,  РОДИТЕЛИ  И  РАБОТА  С  УЧИЛИЩНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ  НА  КЛАСНИТЕ  РЪКОВОДИТЕЛИ

 ПРЕЗ  ІI  СРОК  НА  2018/2019 УЧЕБНА  ГОДИНА

 

                                                                                                       УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                     /Канелия Костова                 

                                                                                                                                                                     Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

 

 

Клас

 

Класен ръководител 

 

Ден

 

Час

І „а”

Мария Павлова Божилова

понеделник

12:10 – 12:45

І „б”

Диманка Георгиева Малинова

понеделник

12:10 – 12:45

ІІ „а”

Татяна Веселинова Андонова

понеделник

12:20 – 13:00

ІІІ „а”

Георги Кирилов Киричков

петък

12:20 – 13:00

ІІІ „б”

Ангелина Методиева Филипова

вторник

12:20 – 13:00

ІV „а”

Даниела Николова Деянова

понеделник

12:20 – 13:00

V „а”

Елеонора Венциславова Хранова

вторник

12:20 – 13:00

„а”

Искра Рафаилова Ангелова

сряда

11:30 – 12:10

VІІ „а”

Стефка Славчева Стефанова

понеделник

13:10 – 13:50

 

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

 

 

Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЧАСА ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ И МОДУЛ

 ПРЕЗ  ІI  СРОК  НА  2018/2019 УЧЕБНА  ГОДИНА

 

                                                                            УТВЪРЖДАВАМ!

                                        /Канелия Костова – директор на 171 ОУ „Стоил Попов“/                

                                                   

 

Клас

 

Учител

 

Ден

 

Час

 

Място

І „а”

Иван Пламенов Петров

четвъртък

08:50 – 09:25 – Лека атл.

ФС, спортни пл.

І „б”

Иван Пламенов Петров

понеделник

08:50 – 09:25 – Лека атл.

ФС, спортни пл.

ІІ „а”

Иван Пламенов Петров

 

четвъртък

08:00 –  08:35 –  Лека атл.

ФС, спортни пл.

ІІІ „а”

Иван Пламенов Петров

 

сряда

09:40 – 10:20 – Лека атл.

ФС, спортни пл.

ІІІ „б”

Иван Пламенов Петров

 

петък

08:50 –  09:30 – Лека атл.

ФС, спортни пл.

ІV „а”

Иван Пламенов Петров

 

вторник

08:50 –  09:30 – Лека атл.

ФС, спортни пл.

V „а”

Иван Пламенов Петров

 

понеделник

10:40 – 11:20 - Волейбол

ФС, спортни пл.

„а”

Иван Пламенов Петров

 

четвъртък

10:40 – 11:20 - Волейбол

ФС, спортни пл.

VІІ „а”

Иван Пламенов Петров

 

четвъртък

08:00 –  08:40 - Волейбол

ФС, спортни пл.

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019г. НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ – НАЧАЛЕН ЕТАП

                                                                                                     УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                                                              /Канелия Костова

                                                                                                                                                Директор на 171 ОУ „Стоил Попов“/

 

 

I  „а“

 

I „б“

 

II „а“

 

III „а“

 

III „б“

 

IV „а“

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

1.

ИУЧ Англ. език

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Музика

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

ЧСД – Лека атл.

2.

Математика

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Английски език

2.

Бълг. ез. и лит.

3.

Бълг. ез. и лит.

3.

ИУЧ Англ. език

3.

Околен свят

3.

Бълг. ез. и лит.

3.

Човекът и прир.

3.

Дом.бит и техн.

4.

Математика

4.

Математика

4.

Бълг. ез. и лит.

4.

Математика

4.

Бълг. ез. и лит.

4.

Математика

5.

Час на класа

5.

Час на класа

5.

ИУЧ ИТ

5.

Комп.модел.

5.

Час на класа

5.

Физ.възп. и сп.

 

 

 

 

 

 

6.

Час на класа

6.

Физ.възп. и сп.

 

 

 

Вторник

 

Вторник

 

Вторник

 

Вторник

 

Вторник

 

Вторник

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Математика

1.

Английски език

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Английски език

2.

ИУЧ ИТ

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Модул Лека атл.

3.

Музика

3.

ФУЧ Математ.

3.

Бълг. ез. и лит.

3.

Математика

3.

Математика

3.

Бълг. ез. и лит.

4.

Математика

4.

Музика

4.

Бълг. ез. и лит.

4.

Физ.възп. и сп.

4.

Техн. и предпр.

4.

Английски език

5.

ИУЧ ИТ

5.

Изобр.изкуство

5.

Физ.възп. и сп.

5.

Бълг. ез. и лит.

5.

Чов. и обществ.

5.

Чов. и обществ.

 

 

 

 

 

 

6.

ИУЧ Бълг.ез.и л.

 

 

6.

Физ.възп. и сп.

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

1.

Математика

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Музика

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Чов. и обществ.

1.

ЗИП  ИТ

2.

Музика

2.

Музика

2.

Час на класа

2.

Чов. и обществ.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

3.

Бълг. ез. и лит

3.

ИУЧ Бълг.ез.и л.

3.

Английски език

3.

ЧСД – Лека атл.

3.

Бълг. ез. и лит.

3.

Час на класа

4.

Бълг. ез. и лит

4.

Математика

4.

Физ.възп. и сп.

4.

Английски език

4.

Музика

4.

Бълг. ез. и лит.

5.

Физ.възп. и сп.

5.

Изобр.изкуство

5.

Бълг. ез. и лит.

5.

Бълг. ез. и лит.

5.

Английски език

5.

Математика

 

 

 

 

 

 

6.

Математика

6.

Физ.възп. и сп.

 

 

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

ЧСД – Лека атл.

1.

Чов. и обществ.

1.

ИУЧ ИТ

1.

Английски език

2.

ЧСД – Лека атл.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Техн. и предпр

2.

Английски език

2.

Математика

2.

Бълг. ез. и лит.

3.

Техн. и предпр.

3.

Математика

3.

Бълг.ез.и лит.

3.

Бълг. ез. и лит.

3.

Бълг. ез. и лит.

3.

ЗИП Бълг.ез.и л.

4.

ФУЧ Математ.

4.

Техн. и предпр.

4.

ИУЧ Математ.

4.

Бълг. ез. и лит.

4.

Музика

4.

Изобр.изкуство.

5.

ИУЧ Бълг.ез.и л.

5.

Физ.възп.и сп.

5.

Бълг. ез. и лит.

5.

Техн. и предпр.

5.

ИУЧ Бълг.ез.и л.

5.

Математика

 

 

 

 

 

 

6.

Физ.възп. и сп.

6.

Изобр.изкуство

 

 

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

1.

Математика

1.

ИУЧ ИТ

1.

Математика

1.

Човекът и прир.

1.

Математика

1.

Музика

2.

Околен свят

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Музика

2.

ИУЧ Бълг.ез.и л.

2.

ЧСД – Лека атл.

2.

Математика

3.

Изобр.изкуство

3.

Математика

3.

ИУЧ Бълг.ез.и л.

3.

Физ.възп. и сп.

3.

Комп.модел.

3.

Английски език

4.

Изобр.изкуство

4.

Околен свят

4.

Изобр.изкуство

4.

Изобр.изкуство

4.

Физ.възп.и сп.

4.

Изобр.изкуство

5.

Физ.възп.и сп.

5.

Физ.възп.и сп.

5.

Изобр.изкуство

5.

Изобр.изкуство

5.

Изобр.изкуство

5.

Човекът и прир.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Английски език

6.

Физ.възп. и сп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

 

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019г. НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

                                                                                   УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                                /Канелия Костова

                                                                                                                 Директор на 171 ОУ „Стоил Попов“/

 

V  „а“

 

VI „а“

 

VII „а“

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

1.

Математика

1.

Български език и литература

1.

Физическо възпитание и спорт

2.

Музика

2.

Математика

2.

Български език и литература

3.

Физическо възпитание и спорт

3.

Музика

3.

Български език и литература

4.

ЧСД - Волейбол

4.

Български език и литература

4.

Математика

5.

Български език и литература

5.

Технологии и предприемачество

5.

История и цивилизация

6.

Информационни технологии

6.

Английски език

6.

Биология и здравно образование

7.

Технологии и предприемачество

7.

Час на класа

7.

Час на класа

 

Вторник

 

Вторник

 

Вторник

1.

ИУЧ Математика

1.

Физическо възпитание и спорт

1.

География и икономика

2.

География и икономика

2.

Математика

2.

Музика

3.

Физическо възпитание и спорт

3.

География и икономика

3.

Математика

4.

ИУЧ Български език и литература

4.

Изобразително изкуство

4.

Химия и опазване на околната среда

5.

Английски език

5.

Човекът и природата

5.

Български език и литература

6.

Български език и литература

6.

Английски език

6.

Изобразително изкуство

 

 

7.

Технологии и предприемачество

7.

Английски език

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

1.

Физическо възпитание и спорт

1.

Български език и литература

1.

Математика

2.

Български език и литература

2.

Физическо възпитание и спорт

2.

Английски език

3.

Български език и литература

3.

Математика

3.

История и цивилизация

4.

История и цивилизация

4.

Човекът и природата

4.

Български език и литература

5.

Човекът и природата

5.

История и цивилизация

5.

ИУЧ Математика

6.

Математика

6.

Английски език

6.

Биология и здравно образование

 

 

7.

Информационни технологии

7.

Технологии и предприемачество

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1.

ИУЧ Български език и литература

1.

Музика

1.

География и икономика

2.

Музика

2.

География и икономика

2.

Български език и литература

3.

Математика

3.

ИУЧ Български език и литература

3.

Физическо възпитание и спорт

4.

Английски език

4.

ЧСД - Волейбол

4.

Математика

5.

Изобразително изкуство

5.

Математика

5.

Английски език

6.

Изобразително изкуство

6.

Английски език

6.

Физика и астрономия

 

 

 

 

7.

Информационни технологии

 

Петък

 

Петък

 

Петък

1.

Математика

1.

Български език и литература

1.

ЧСД - Волейбол

2.

Човекът и природата

2.

Български език и литература

2.

ИУЧ Математика

3.

Български език и литература

3.

ИУЧ Математика

3.

Музика

4.

Час на класа

4.

История и цивилизация

4.

ИУЧ Български език и литература

5.

Английски език

5.

Човекът и природата

5.

Изобразително изкуство

6.

История и цивилизация

6.

Изобразително изкуство

6.

Физика и астрономия