Графици и седмично разписание

 

Г  Р  А  Ф  И  К

НА ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ ЗА РОДИТЕЛИ ПРЕЗ ­­

                                 I СРОК    НА  2018/ 2019  УЧЕБНА ГОДИНА                                                

                                                                      УТВЪРЖДАВАМ………………

                                                                                  Канелия Костова                 

                                                                                 Директор на 171 ОУ „Стоил Попов” 

                                                                                    

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 

УЧЕБЕН    ПРЕДМЕТ

ДЕН ОТ

СЕДМИЦАТА

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

мАРИЯ бОЖИЛОВА

 

Начален учител

сряда

12:15 – 12:50

 

ДИМАНКА МАЛИНОВА

 

Начален учител

петък

11:30 – 12:05

 

ТАТЯНА АНДОНОВА

 

Начален учител

вторник

10:40 – 11:15

 

ГЕОРГИ КИРИЧКОВ

 

Начален учител

петък

9:40 – 10:20

 

аНГЕЛИНА фИЛИПОВА

 

Начален учител

сряда

8:50 – 9:30

 

ДАНИЕЛА ДЕЯНОВА

 

Начален учител

Сряда

12:25 – 13:05

 

Елисавета Колева

 

Начален учител

понеделник

11:30 – 12:05

 

НИКОЛЕТ ГРОЗДАНОВА

 

Начален учител

вторник

11:30 – 12:10

 

Таня Бранева

 

Начален учител

понеделник

17:30 – 18:10

 

РОЗА ПЕТРОВА

 

Български език и  литература

петък

9:40 – 10:20

 

Искра ангелова

 

Английски език

петък

8:00 – 8:40

 

Галя Кошутанска

Математика,

Информационни технологии

сряда

11:30 – 12:10

 

Диана Стоянчова

 География и икономика,

понеделник

9:40 – 10:20

 

КАЛИНА АНГЕЛОВА

 

История и цивилизация

вторник

10:40 – 11:20

 

 

 

ЕЛЕОНОРА ХРАНОВА

Човекът и природата,

Биология и здравно образование,

Химия и опазване на околната среда,

Физика и астрономия

Комп. моделиране

вторник

9:40 – 10:20

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

              гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

             E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ

ПРЕЗ  I СРОК  НА  2018/ 2019   УЧЕБНА  ГОДИНА     

                                                                          УТВЪРЖДАВАМ………………      

                                               Канелия Костова                 

                                                                            Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”    

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 

УЧЕБЕН  ПРЕДМЕТ

КЛАС

ДЕН ОТ

СЕДМИЦАТА

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

мАРИЯ бОЖИЛОВА

Начален учител

вторник

12:15 – 12:50

 

ДИМАНКА МАЛИНОВА

 

Начален учител

сряда

12:10 – 12:45

 

ТАТЯНА АНДОНОВА

 

Начален учител

петък

12:20 – 13:00

 

ГЕОРГИ КИРИЧКОВ

 

Начален учител

петък

12:20 – 13:00

 

аНГЕЛИНА фИЛИПОВА

 

Начален учител

петък

12:20 – 13:00

 

ДАНИЕЛА ДЕЯНОВА

 

Начален учител

петък

12:25 – 13:05

 

РОЗА ПЕТРОВА

 

Български език и  литература

петък

13:40 – 14:20

 

искра ангелова

 

Английски език

четвъртък

13:10 – 13:50

 

Галя Кошутанска

 

Математика

Информационни технологии

четвъртък

13:10 – 13:50

 

Диана Стоянчова

 

География и икономика,

понеделник

14:00 – 14:40

 

Калина Ангелова

 

История и цивилизация

сряда

13:10 – 13:50

 

 

ЕЛЕОНОРА ХРАНОВА

Човекът и природата,

Биология и здравно образование,

Химия и опазване на околната среда,

Физика и астрономия

петък

12:20 – 13:00

 

 

Комп. моделиране

 

 

 

 
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ДЕЖУРСТВО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ 

ПРЕЗ I  СРОК  НА  2018/2019  УЧЕБНА  ГОДИНА                                                                                                                                                                                       

                                                                           УТВЪРЖДАВАМ………………

  Канелия Костова                 

                                                                           Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”

 

 

 

І ЕТАЖ

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

К. Ангелова

И. Петров

Е. Хранова

Р. Петрова

Р. Петрова

Е. Хранова

И. Ангелова

Г.Кошутанска

Г. Кошутанска

 С. Славчева

 

 

 

ІІ ЕТАЖ

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Т. Георгиева

А. Филипова

К. Ангелова

Г. Киричков

А. Филипова

Г.Киричков

Д.Деянова

Т. Андонова

Д.Деянова

Т.Андонова

 

ДВОР

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Р. Петрова

Г. Киричков

И. Петров

А. Филипова

К. Ангелова

Стоянчова

С. Славчева

И.Ангелова

Т. Андонова

  Д. Деянова

 

 

 

СТОЛОВА

 

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Т. Георгиева

Н. Грозданова

Ел. Колева

Н. Грозданова

Ел. Колева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

Г  Р  А  Ф  И  К

НА  ЧАСОВЕТЕ  ЗА  КОНСУЛТАЦИЯ  С  УЧЕНИЦИ,  РОДИТЕЛИ  И  РАБОТА  С  УЧИЛИЩНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ  НА  КЛАСНИТЕ  РЪКОВОДИТЕЛИ

 ПРЕЗ  І  СРОК  НА  2018/2019 УЧЕБНА  ГОДИНА

 

                                                                                                                                          УТВЪРЖДАВАМ………………

                                                                     Канелия Костова                 

                                                                                 /Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

 

 

Клас

 

Класен ръководител 

 

Ден

 

Час

 

Подпис

 

І „а”

Мария Павлова Божилова

понеделник

12:10 – 12:45

 

І „б”

Диманка Георгиева Малинова

понеделник

12:10 – 12:45

 

ІІ „а”

Татяна Веселинова Андонова

понеделник

12:30 – 13:10

 

ІІІ „а”

Георги Кирилов Киричков

петък

10.40 – 11.20

 

ІІІ „б”

Ангелина Методиева Филипова

вторник

12:20 – 13:00

 

ІV „а”

Даниела Николова Деянова

понеделник

12:25 – 13:05

 

V „а”

Елеонора Венциславова Хранова

сряда

12:20 – 13:00

 

„а”

Искра Рафаилова Ангелова

сряда

13:10 – 13:50

 

VІІ „а”

Стефка Славчева Стефанова

петък

12:20 – 13:00

 

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

Г  Р  А  Ф  И  К

за провеждане на контролни работи

през І срок на 2018/ 2019 учебна година   

                                                                                     Начален етап

                                                                                                                                          УТВЪРЖДАВАМ………………

                                                                        Канелия Костова                  

                                                                               Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”

Предмет / Клас

І „а”  клас

 І „б”  клас

ІІ  „а ” клас

ІІІ „а” клас

ІІІ „б”  клас

ІV „а”  клас

 
Математика

15.10.; 16.11.

17.12.; 22.01.

16.10.; 16.11.

17.12.; 22.01.

16.10.; 16.11.

17.12.; 22.01.

26.09.; 07.11.

14.12.; 23.01.

28.IX; 12.XI; 10.XII; 28.I

28.09.; 12.11.

10.12.; 28.01.

Български език  и литература

 

23.10.; 26.11.

18.12.; 28.01.

23.10.; 26.11.

18.12.; 28.01.

23.10.; 26.11.

18.12.; 28.01.

04.10.; 26.11.

17.12.; 24.01.

09.X; 28.XI

18.XII; 22.I

09.10.; 28.11.

18.12.; 22.01.

Околен свят

 

26.10.; 23.11.

07.12.; 25.01.

26.10.; 23.11.

07.12.; 25.01.

26.10.; 23.11.

07.12.; 25.01.

 

 

 

Английски език

 

 

 

 

27.09. 

24.01.

27.09.

24.01.

24.09.;  21.01.

Човекът и обществото

 

 

 

25.09.; 31.10.

19.12.

04.10.; 06.12.

24.01.

03.10.; 14.11.

12.12.; 23.01.

Човекът и природата

 

 

 

20.09.

22.11.

20.11.

15.11.

14.12.

 

171 ОУ „Стоил Попов”

гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

Г  Р  А  Ф  И  К

за провеждане на класните  и контролни работи

през І срок на 2018/ 2019 учебна година  

Прогимназиален етап

                                                                                                                                     УТВЪРЖДАВАМ………………

                                                      Канелия Костова                

Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”     

Предмет          Клас                                               

V „а”

„а”

VІІ „а”

Български език и литература

 

контр. раб. - 20.09.

кл. раб. - 17.01

контр. раб. - 25.09.

кл. раб. - 20.12

контр. раб. - 28.09.

кл. раб. - 11.01

Английски език

 

27.09.

26.09.

24.09.

Математика

 

01.10.; 23.10.; 17.12.

Кл. раб. – 24.01.

26.09.; 13.11.; 05.12.

Кл. раб.- 17.01.

25.09.; 24.10.; 28.11.

Кл. раб.- 14.01.

История и цивилизация

 

19.09.;

23.01.

01.10.;

08.01

25.09.;

29.01.

География и икономика

 

20.12.;13.05.

03.01.; 07.05.

10.01.; 06.06.

Човекът и природата

 

08.10.

07.12.

02.10.

10.01.

 

Биология и здравно образование

 

 

01.10.

16.01.

Физика и астрономия

 

 

 

17.10.

12.12.

Химия и опазване на окол. среда

 

 

 

10 .10.;09.01.

 

 

 

 

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЧАСА ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ И МОДУЛ

 ПРЕЗ  І  СРОК  НА  2018/2019 УЧЕБНА  ГОДИНА

 

                                                                                                                          УТВЪРЖДАВАМ………………

                                                      Канелия Костова                 

                                                                                 /Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

 

 

Клас

 

Учител

 

Ден

 

Час

 

Място

 

Подпис

 

І „а”

Иван Пламенов Петров

вторник

9:40 – 10:15 – Лека атл.

ФС, спортни пл.

 

І „б”

Иван Пламенов Петров

понеделник

9:40 – 10:15 – Лека атл.

ФС, спортни пл.

 

ІІ „а”

Иван Пламенов Петров

понеделник

8:50 –  9:25 –  Лека атл.

ФС, спортни пл.

 

ІІІ „а”

Иван Пламенов Петров

петък

9:40 – 10:15 – Лека атл.

ФС, спортни пл.

 

ІІІ „б”

Иван Пламенов Петров

сряда

8:50 –  9:25 – Лека атл.

ФС, спортни пл.

 

ІV „а”

Иван Пламенов Петров

сряда

9:40 – 10:15 – Лека атл.

ФС, спортни пл.

 

V „а”

Иван Пламенов Петров

петък

8:50 – 9:30 - Волейбол

ФС, спортни пл.

 

„а”

Иван Пламенов Петров

сряда

8:00 – 8:40 - Волейбол

ФС, спортни пл.

 

VІІ „а”

Иван Пламенов Петров

четвъртък

9:40 – 10:20 - Волейбол

ФС, спортни пл.

 

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019г. НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ – НАЧАЛЕН ЕТАП

                                                                                                    

УТВЪРЖДАВАМ…………….

                                                                                Канелия Костова

                                                                                                                 Директор на 171 ОУ „Стоил Попов“

 

I  „а“

 

I „б“

 

II „а“

 

III „а“

 

III „б“

 

IV „а“

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Математика

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

ЧСД – Лека атл.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Англ. език.

2.

Бълг. ез. и лит.

3.

ИУЧ Англ. език

3.

ЧСД – Лека атл.

3.

Бълг. ез. и лит.

3.

Математика

3.

Бълг. ез. и лит.

3.

Бълг. ез. и лит.

4.

Математика

4.

ИУЧ Англ. език

4.

Математика

4.

Комп.модел.

4.

Математика

4.

Час на класа

5.

Час на класа

5.

Час на класа

5.

Час на класа

5.

Физ.възп. и сп.

5.

Комп.модел.

5.

Англ. език

 

 

 

 

 

 

6.

Час на класа

6.

Час на класа

6

Физ.възп. и сп.

 

Вторник

 

Вторник

 

Вторник

 

Вторник

 

Вторник

 

Вторник

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Математика

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Англ. език

2.

Бълг. ез. и лит.

3.

ЧСД – Лека атл.

3.

Математика

3.

Математика

3.

Чов. и обществ.

3.

Бълг. ез. и лит.

3.

Англ. език

4.

Математика

4.

Техн. и предпр.

4.

Англ. език

4.

Музика

4.

Математика

4.

Бълг. ез. и лит.

5.

Техн. и предпр.

5.

Физ.възп. и сп.

5.

Музика

5.

Математика

5.

Музика

5.

Дом.бит и техн.

 

 

 

 

 

 

6.

ИУЧ ИТ

6.

Човекът и прир.

 

 

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

1.

Математика

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Математика

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Музика

2.

Англ. език

2.

ЧСД – Лека атл.

2.

Бълг. ез. и лит.

3.

Бълг. Ез. и лит

3.

Математика

3.

Математика

3.

Бълг. ез. и лит.

3.

ИУЧ ИТ

3.

Модул Лека атл.

4.

Физ.възп. и сп.

4.

Изобр.изкуство

4.

Англ. език

4.

Чов. и обществ.

4.

Математика

4.

Математика

5.

ИУЧ ИТ

5.

Изобр.изкуство

5.

Физ.възп. и сп.

5.

Бълг. ез. и лит.

5.

Бълг. ез. и лит.

5.

Чов. и обществ.

 

 

 

 

 

 

6.

Изобр.изкуство

6.

Физ.възп. и сп.

 

 

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1.

ФУЧ Математ.

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Математика

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Бълг. ез. и лит.

1.

Англ. език

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

ИУЧ Бълг.ез.и л.

2.

Бълг. ез. и лит.

2.

Физ.възп.и сп.

2.

Англ. език

2.

ЗИП Бълг.ез.и л.

3.

ИУЧ Бълг.ез.и л.

3.

Математика

3.

ИУЧ Бълг.ез.и л.

3.

Англ. език

3.

ИУЧ Бълг.ез.и л.

3.

Музика

4.

Музика

4.

Физ.възп.и сп.

4.

Изобр.изкуство

4.

ИУЧ Бълг.ез.и л.

4.

Чов. и обществ.

4.

Бълг. ез. и лит.

5.

Физ.възп.и сп.

5.

Музика

5.

ИУЧ ИТ

5.

Изобр.изкуство

5.

Изобр.изкуство

5.

Човекът и прир.

 

 

 

 

 

 

6.

Човекът и прир.

6.

Изобр.изкуство

6.

Физ.възп.и сп.

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

1.

Математика

1.

Математика

1.

ИУЧ Математ.

1.

Математика

1.

Математика

1.

Математика

2.

Музика

2.

ФУЧ Математ

2.

Техн. и предпр.

2.

Англ. език

2.

Техн. и предпр.

2.

ЗИП ИТ

3.

Околен свят

3.

Околен свят

3.

Бълг. ез. и лит.

3.

ЧСД – Лека атл.

3.

ИУЧ Бълг.ез.и л.

3.

Музика

4.

Изобр.изкуство

4.

Музика

4.

Физ.възп.и сп.

4.

Музика

4.

Чов. и обществ.

4.

Изобр.изкуство

5.

Изобр.изкуство

5.

ИУЧ ИТ

5.

Околен свят

5.

Техн. и предпр.

5.

Физ.възп.и сп.

5.

Човекът и прир.

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019г. НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

                                                                                                     УТВЪРЖДАВАМ…………….

                                                                                Канелия Костова

                                                                                                                 Директор на 171 ОУ „Стоил Попов“

 

V  „а“

 

VI „б“

 

VII „а“

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

1.

География и икономика

1.

Физическо възпитание и спорт

1.

Английски език

2.

Български език и литература

2.

Математика

2.

География и икономика

3.

Математика

3.

Български език и литература

3.

Биология и здравно образование

4.

Физическо възпитание и спорт

4.

ИУЧ Български език и литература

4.

Математика

5.

Информационни технологии

5.

История и цивилизация

5.

Български език и литература

6.

Човекът и природата

6.

Музика

6.

Информационни технологии

7.

Технологии и предприемачество

7.

Час на класа

7.

Час на класа

 

Вторник

 

Вторник

 

Вторник

1.

Човекът и природата

1.

Физическо възпитание и спорт

1.

Български език и литература

2.

Математика

2.

Човекът и природата

2.

Физическо възпитание и спорт

3.

Български език и литература

3.

Математика

3.

История и цивилизация

4.

Физическо възпитание и спорт

4.

Български език и литература

4.

Математика

5.

История и цивилизация

5.

Английски език

5.

ИУЧ Математика

6.

Изобразително изкуство

6.

История и цивилизация

6.

Химия и опазване на околната среда

7.

Английски език

 

 

7.

Технологии и предприемачество

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

1.

Музика

1.

ЧСД - Волейбол

1.

Английски език

2.

Математика

2.

Български език и литература

2.

Биология и здравно образование

3.

Английски език

3.

Математика

3.

Музика

4.

Български език и литература

4.

Технологии и предприемачество

4.

Математика

5.

Изобразително изкуство

5.

Английски език

5.

Физика и астрономия

6.

История и цивилизация

6.

Информационни технологии

6.

Български език и литература

7.

Технологии и предприемачество

 

 

 

 

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1.

География и икономика

1.

Физическо възпитание и спорт

1.

ИУЧ Български език и литература

2.

Български език и литература

2.

Математика

2.

География и икономика

3.

Български език и литература

3.

География и икономика

3.

ЧСД - Волейбол

4.

Математика

4.

Български език и литература

4.

Английски език

5.

Музика

5.

Български език и литература

5.

История и цивилизация

6.

Английски език

6.

Човекът и природата

6.

Математика

 

Петък

 

Петък

 

Петък

1.

ИУЧ Български език и литература

1.

Музика

1.

Физическо възпитание и спорт

2.

ЧСД - Волейбол

2.

ИУЧ Математика

2.

Химия и опазване на околната среда

3.

Английски език

3.

ИУЧ Български език и литература

3.

ИУЧ Математика

4.

ИУЧ Математика

4.

Английски език

4.

Изобразително изкуство

5.

Човекът и природата

5.

Изобразително изкуство

5.

Български език и литература

6.

Час на класа

6.

Изобразително изкуство

6.

Български език и литература