РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Submitted by admin on Tue, 02/26/2019 - 12:34

На 11.03.2019г. /понеделник/, 12.03.2019г./вторник/, 13.03.2019г./сряда/ от 17,30ч. до 19,30ч. ще се проведат родителски срещи-консултации за учениците от начален етап /I-IVкл./.

На 18.03.2019г. /понеделник/, 19.03.2019г./вторник/, 20.03.2019г./сряда/ от 17,30ч. до 19,30ч. ще се проведат родителски срещи-консултации за учениците от прогимназиален етап /V-VIIкл./.

!!!Класните ръководители ще предоставят възможност на родителите да заявят удобен за тях ден и час за посещение, което ще бъде отразено в графици.