На 25.03.2019г. от 18,30ч. в 171 ОУ "Стоил Попов" ще се проведе заседание на УН

Submitted by admin on Fri, 03/15/2019 - 14:37
На 25.03.2019г. от 18,30ч. в 171 ОУ "Стоил Попов" ще се проведе заседание на УН.
 
Дневен ред:
 
1. Великденски базар - предложения и решения.
2. Прием в I клас.
3. Дейности, свързани с развитието на училището.
4. Организационни въпроси относно Празник на училището - 11.05.2019г.
5. Разни.