Заседание на Обществения съвет при 171 ОУ "Стоил Попов"

Submitted by admin on Tue, 04/09/2019 - 07:15
На 30.04.2019г. от 18,30ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет при 171 ОУ "Стоил Попов".
 
Дневен ред:
 
1. Отчет на бюджета на 171 ОУ "Стоил Попов" за първото тримесечие на 2019г.
2. Празник на училището.
3. Текущи въпроси.
 
Заседанието ще се проведе в учителската стая.