Заседание на УН

Submitted by admin on Mon, 05/27/2019 - 06:14

На 03.06.2019г. /понеделник/ от 18,30ч. ще се проведе заседание на Училищното настоятелство при 171 ОУ „Стоил Попов“.

Дневен ред:

1. Отчет на дейността на УН през учебната 2018/2019г.

2. Резултати от УВД в 171 ОУ „Стоил Попов“ през учебната 2018/2019г.

3. Разни.