Учители

Светлана Цветомирова Стоянова – начален учител

Дорина Пантелеева Пашмакова-Василева – начален учител

Роза Милева Петрова – учител по български език и литература

Искра Рафаилова Ангелoва – учител по английски език

Галя Бориславова  Кошутанска – учител по математика и информационни технологии

Калина Йорданова   Ангелова – учител по история и цивилизация

Елеонора Венциславова Хранова – учител по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда

Кристина Славчева Бадалова - начален учител

Иван Пламенов Петров – учител по физическо възпитание и спорт

Мария Павлова Божилова – начален учител

Диманка Георгиева Малинова – начален учител

Елисавета Милкова Колева – начален учител

Татяна Веселинова Андонова – начален учител и учител по технологии и предприемачество

Георги Кирилов Киричков – начален учител

Ангелина Методиева Филипова – начален учител

Таня Лазарова Георгиева – начален учител и учител по изобразително изкуство

Даниела Николова Деянова – начален учител

Николет Руменова Грозданова – начален учител

Адриана Тодорова Зарева – ресурсен учител и логопед

Диана Йорданова Стоянчова - учител по география и икономика

Райна Йорданова Ангелова - психолог