НА ВНИМАНИЕТО НА ЖЕЛАЩИТЕ ДА ПРОВЕЖДАТ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020Г.

Submitted by admin on Mon, 07/29/2019 - 12:18

През учебната 2019/2020г. в 171 ОУ „Стоил Попов“ след решение на ПС с протокол №9/27.06.2019г. и подадени заявления от родители се предлага следната извънкласна дейност:

1. Карате

Дейността ще се провежда в училището след спазване процедурата по ПРАВИЛА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община приети с Решение № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г., в сила от 06.04.2017 г. от Столичен общински съвет

Документите на желаещите да провеждат извънкласни дейности /описани в чл.9 от Правилата на СО/ ще се приемат в 171 ОУ „Стоил Попов“ от 05.08.2019г. до 23.08.2019г. в рамките на работното време от ЗАС.

Конкурсът ще се проведе на 28.08.2019г. от 15,00ч. в 171 ОУ „Стоил Попов“.