Важно! За получаване на новите ученически униформи!

Submitted by admin on Thu, 08/01/2019 - 08:00

Уважаеми родители,

На 02.09.2019г. /понеделник/ и 03.09.2019г. /вторник/ в 171 ОУ „Стоил Попов“ във времето от 08,00ч. до 17,00ч. ще се получават униформите на учениците по следния график:

· 02.09.2019г. – учениците от бъдещите I „а“, I „б“, II „а“, II „б“, III „а“ и IV „а“;

· 03.09.2019г. – учениците от бъдещите IV „б“;, V „а“, VI „а“, VII „а“;

!!! Родителите, които са внесли капаро, трябва да имат готовност да доплатят, а новозаписаните - да платят цялата сума на представителите на фирмата, които ще бъдат в училище.

 

Напомняме:

Съгласно Решение на ПС с Протокол №5/28.02.2019г., на основание чл.28, ал.1, т.4, чл.172, ал.1, т.4, чл.263, ал.1, т.13 от ЗПУО, чл.16, ал.1 и ал.2, т.2 /а/ от Наредба №13 /2016г. за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, становище на УН с Протокол №5/25.02.2019г. и заповед №РД-512/27.06.2019г. на директора на 171 ОУ „Стоил Попов“ от началото на учебната 2019/2020г. се въвежда задължителна ежедневна униформа.