Провеждане на септемврийска поправителна сесия

Submitted by admin on Mon, 08/26/2019 - 12:07

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

З А П О В Е Д

 

                                   № РД-528/12.07.2019г.

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл. 34, ал.1, ал.5, ал.7 и чл.40 от Наредба №11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите на учениците и във връзка с провеждане на поправителни изпити за определяне на годишна оценка на ученици в дневна форма на обучение за учебната 2018/2019 година  - септемврийска поправителна сесия

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка на ученици в дневна  форма на обучение за учебната 2018/2019година  - септемврийска поправителна сесия

 

 

Учебен предмет

Дата

Комисия по оценяване

Зала

Начало

Комисия по организиране и провеждане на изпита

Оповестяване на резултати

Място за

про-

верка

1

БЕЛ ЗП

11.09.19г.

Председател:

Роза Петрова

Член:Диманка Малинова

4

10:00

Квестори:Елеонора Хранова

Диана Стоянчова

12.09.2019 г.

Зала11

1

АЕ ЗП

10.09.19г.

Председател:

Искра Ангелова

Член:Таня Георгиева

4

10.00

Квестори:Елеонора Хранова, Роза Петрова

11.09.2019г.

Зала 11

2

Математика ЗП

09.09.19г.

Председател:

Галя Кошутанска

Член:Детелина Спиридонова

4

10:00

Квестори: Роза Петрова

Таня Георгиева

10.09.2019 г.

Зала 11