Учебници

Submitted by admin on Thu, 02/06/2020 - 07:46

 

Учебници

по класове и издателства през 2019/2020учебна година

 

     I клас

 1. Буквар – издателство „Просвета-София“ АД
 2. Тетрадка №1 по писане – издателство „Просвета-София“ АД
 3. Тетрадка №2 по писане – издателство „Просвета-София“ АД
 4. Тетрадка по Български език – издателство „Просвета-София“ АД
 5. Читанка – издателство „Просвета-София“ АД
 6. Тетрадка към Читанката – издателство „Просвета-София“ АД
 7. Математика – издателство „Просвета-София“ АД
 8. Тетрадка №1 по математика – издателство „Просвета-София“ АД
 9. Тетрадка №2 по математика – издателство „Просвета-София“ АД
 10. Околен свят – издателство „Просвета-София“ АД
 11. Тетрадка по Околен свят – издателство „Просвета-София“ АД
 12. Музика – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД
 13. Изобразително изкуство – издателство „Просвета-София“ АД
 14. Технологии и предприемачество – издателство „Просвета-София“ АД
 15. Албум по технологии и предприемачество– издателство „Просвета-София“ АД

 

 

     II клас

 1. Български език и литература– издателство „Просвета-София“ АД

2. Тетрадка №1 по БЕЛ – издателство „Просвета-София“ АД

3. Тетрадка №2 по БЕЛ – издателство „Просвета-София“ АД

4. Английски език – издателство „Просвета-София“ АД

5. Тетрадка по Английски език – издателство „Просвета-София“ АД

6. Читанка – издателство „Просвета-София“ АД

7. Тетрадка към Читанката – издателство „Просвета-София“ АД

8. Математика – издателство „Просвета-София“ АД

9. Тетрадка №1 по математика – издателство „Просвета-София“ АД

10.Тетрадка №2 по математика – издателство „Просвета-София“ АД

11.Околен свят – издателство „Просвета-София“ АД

12.Тетрадка по Околен свят – издателство „Просвета-София“ АД

13.Музика – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД

14.Изобразително изкуство – издателство „Просвета- Плюс“ АД

15.Технологии и предприемачество – издателство „Просвета-София“ АД

 1. Албум по технологии и предприемачество– издателство „Просвета-София“ АД

 

 

III клас

 1. Български език и литература– издателство „Просвета Плюс“ ЕООД
 2. Тетрадка №1 по БЕЛ – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД
 3. Тетрадка №2 по БЕЛ – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД
 4. Читанка – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД
 5. Тетрадка към Читанката – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД
 6. Английски език – издателство „National geographic  Edukational center
 7. Тетрадка по Английски език – издателство „National geographic  Edukational center
 8. Математика – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД
 9. Тетрадка №1 по математика – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД
 10. Тетрадка №2 по математика – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД
 11. Човекът и обществото – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД
 12. Тетрадка  по Човекът и обществото – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД
 13. Човекът и природата  – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД
 14. Тетрадка  по Човекът и природата  – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД

15.Музика – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД

    16.Изобразително изкуство – издателство „Просвета- Плюс“ АД

    17.Технологии и предприемачество – издателство „Бит и техника“ ООД

    18. Албум по технологии и предприемачество– издателство „Бит и техника“ ООД

 

IV клас

1.Български език и литература– издателство „Клет България“ООД

2.Тетрадка №1 по БЕЛ – издателство „Клет България“ООД

3.Тетрадка №2 по БЕЛ – издателство „Клет България“ООД

4.Тетрадка №3 по БЕЛ – издателство„Клет България“ ООД

5.Читанка – издателство „Клет България“ ООД

6.Тетрадка по четене – издателство „Клет България“ООД

7.Английски език – издателство „National geographic Edukational center

8.Тетрадка по Английски език – издателство National geographic Edukational center

9.Математика – издателство „Клет България“ ООД

10.Тетрадка №1 по математика – издателство„Клет България“ ООД

11.Тетрадка №2 по математика – издателство „Клет България“ООД

12. Тетрадка №3 математика – издателство„Клет България“ ООД

13.Човекът и обществото- издателство„Клет България“ ООД

14.Тетрадка  по Човекът и обществото – „Клет България“ ООД

15.Човекът и природата  – издателство „Клет България“ ООД

16.Тетрадка  по Човекът и природата  – издателство „Клет България“ ООД

17.Компютърно моделиране – издателство „Клет България“ ООД

18.Тетрадка по компютърно моделиране – издателство „Клет България“ ООД

19.Музика – издателство - издателство „Клет България“ ООД

20.Изобразително изкуство  – издателство „Клет България“ ООД

21.Технологии и предприемачество – – издателство „Клет България“ ООД

22.Албум с приложения и материали по технологии и предприемачество – издателство „Клет България“ ООД

 

 

 

 

Vклас

1.Български език - издателство „Просвета София АД“

2.Литература – –издателство „Клет България“ ООД

3.Английски език – издателство „Просвета София АД“

4.Математика –издателство „Просвета Азбуки“ ЕООД

5.Информационни технологии – издателство „Просвета София АД“

6.История и цивилизация –издателство „Клет България“ ООД

7.География и икономика – издателство „Просвета София АД“

8.Човекът и природата – издателство „Просвета Азбуки“ ЕООД

9.Изобразително изкуство – издателство  „Просвета София АД“

10.Музика – издателство „Просвета София АД“

11.Технологии и предприемачество - издателство„Просвета София АД“

 

VI клас

1.Български език - издателство „Просвета София АД“

2.Литература – издателство „Анубис“

3.Английски език – издателство „Просвета София АД“

4.Математика –издателство „Архимед“

5.Информационни технологии – издателство „Просвета София АД“

6.История и цивилизация –издателство „Клет България“

7.География и икономика – издателство „Просвета София АД“

8.Човекът и природата –издателство „Просвета София АД“

9.Изобразително изкуство – издателство  „Просвета София АД“

10.Музика – издателство „Просвета София АД“

11.Технологии и предприемачество - издателство„Просвета София АД“

 

 

VII клас

1.Български език - издателство „Просвета Азбуки“

2.Литература – издателство „Анубис“

3.Английски език – издателство National geographic Edukational center

4.Математика –издателство „Архимед“

5.Информационни технологии – издателство „Просвета София АД“

6.История и цивилизация –издателство „Клет България“

7.География и икономика – издателство „Просвета София АД“

8.Биология и здравно образование –издателство „Анубис“

9.Физика и астрономия – издателство „Просвета София“ АД

10.Химия и опазване на околната среда - „Просвета София“ АД

9.Изобразително изкуство – издателство  „Просвета София АД“

10.Музика – издателство „Просвета София АД“

11.Технологии и предприемачество - издателство„Просвета София АД“