Уважаеми родители и ученици

Submitted by admin on Tue, 05/19/2020 - 09:29

Уважаеми родители и ученици,

В продължение на 3 учебни години от 2017г до 2020 година НИЕ -училища за чуждоезиково обучение „Фарос“ провеждаме обучение по английски език, като извънкласна дейност в 171 ОУ „Стоил Попов“ .

По желание на родителите на учениците от 171 ОУ „Стоил Попов“, училища „Фарос“ организира обучения по английски език за ученици от първи до седми клас, разпределени в групи по възраст и знания по езика. Курсът се провежда в периода месец октомври – месец май в следобените часове след целодневното обучение на учениците, в класните стаи на училището. Обученията са по стандартна форма на обучение - два пъти седмично ,по два учебни часа или общ хорариум от 120 учебни часа за учебната година. След успешно положен финален изпит на учениците се връчва сертификат за преминат курс на обучение ,съобразен с Европейската езикова рамка.

Училища „Фарос“ провеждат чуждоезиковото обучение по английски език в съответствие с педагогическите изисквания на училището, с професионализъм и компетентност при работата през учебната година.

Тези от Вас,които имат интерес към нашата дейност и желание за повече знания по английски език,могат да заявят желанието си като подадат заявление за обучение от следващата учебна 2020/2021година.

Подробности можете да намерите тук!

Заявление - тук.