Важно!

Submitted by admin on Tue, 08/25/2020 - 13:15
Уважаеми родители, 
 
на 10.09.2020г. от 18,30ч. ще се проведе заседание на Училищното настоятелство.
Дневен ред:
1. Организация и провеждане на учебно-възпитателния процес през 2020/2021 учебна година.
2. Обсъждане на План за обучение по време на епидемия.
3. Откриване на новата учебна година.
4. Извършени ремонтни дейности.
5. Разни.