Проект: „Спортът- гаранция да здраве и успехи в училище“

Submitted by admin on Fri, 09/18/2020 - 13:52

На 17.09.2020г., в нашето училище се проведе вълнуваща спортна проява. Неслучайно в Деня на София учениците ни изпълниха двора с радостни викове. Реализирахме една от дейностите на проект „Спортът- гаранция да здраве и успехи в училище“ по програма за развитие на физическото възпитание и спорта на СО.

Убедени сме, че двигателните умения, развивани в ранна детска възраст, а впоследствие и физическата активност са важни за здравето на децата. Спортните игри ги учат да бъдат ЗАЕДНО. Спортът възпитава в постоянство, дисциплина, толерантност. А спазването на правилата е ценно личностно качество.

Ще продължим да отправяме спортни предизвикателства към нашите ученици!