Преустановяват се груповите извънкласни дейности

Submitted by admin on Wed, 10/28/2020 - 09:11

Уважаеми родители и ученици, посещаващи извънкласни дейности,

На основание т.I.3 от заповед №РД-01-626/27.10.2020г. на министъра на здравеопазването, за периода 29.10.2020г.-12.11.2020г. вкл. се преустановяват груповите извънкласни дейности в 171 ОУ „Стоил Попов“. За възстановяване на заниманията ще бъдете уведомени своевременно.