Проект по История и цивилизация

Submitted by admin on Thu, 10/29/2020 - 08:03

В часовете по История и цивилизация учениците от V кл. правят поход назад във времето и получават знания за далечни епохи, когато първите хора тръгват по пътя на цивилизацията. Новокаменната епоха е най-ранната фаза на уседнал живот и наличие на земеделска дейност при отделните човешки общества. По българските земи тя е между VII и IV хил. пр. Хр.

Пети „б“ клас изработиха макет, показващ живота на праисторическите хора през тази епоха. Дадоха пример за екипна работа, в която всеки имаше поставена задача. Изготвиха план на дейностите, предварително подготвиха материалите, като използваха различни исторически източници, споделяха идеи и си помагаха. Резултатът е едно автентично неолитно селище, в което човекът е подредил своето битие.

БРАВО!!!