Възстановяват се присъствените учебни занятия

Submitted by admin on Wed, 02/17/2021 - 07:20

Уважаеми ученици и родители,

Считано от 18.02.2021г./четвъртък/ се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от V класове. Провеждането им е съобразно седмичното разписание за II учебен срок и графика на учебния процес в присъствена форма в 171 ОУ „Стоил Попов“.