Обществен съвет

  1. Правилник - тук,тук,тук,тук,тук,тук,тук и тук.
  2. Покана - тук.
  3. Протокол от учредяване - тук и тук.
  4. Заповед на директор - тук.
  5. Протокол 11 от Заседание на ОС към 171 ОУ "Стоил Попов" от 22.01.2019 г. - тук и тук.
  6. Протокол № 12 от заседание на ОС при 171 ОУ “Стоил Попов“ - тук.
  7. Заседание на 11.09.2019 г. - дневен ред - тук.
  8. Заповед ОС - ТУК.
  9. Протокол 1 от 09.01.2020 г. - ТУК.
  10. Отчет на ОС - ТУК.
 На 09.01.2020г в 18:00часа в учителската стая ще се учреди новия Обществен съвет към 171 ОУ "Стоил Попов"!