Грижа за природата

Submitted by admin on Mon, 04/19/2021 - 07:04

В петък нашето училище бе посетено от г-жа Билева – зам.-кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване“ на СО, г-н Джоргов – зам.-кмет по направление „Обществено строителство“ на СО, г-жа Райчева – кмет на район Нови Искър. Показахме дърветата, дарени от СО и засадени от нашите третокласници през м.октомври. Всички те са от вида ясен и всяко дърво си има стопанин – клас, който се грижи за него. Дърветата са окичени с мартеници и следват естествения ход на своето развитие. Учениците от трети клас, които бяха активни участници в засаждането, получиха от г-жа Билева тематични тефтери със снимка от есенното мероприятие.