Розова градина

Submitted by admin on Mon, 06/07/2021 - 11:05

Розите в нашия двор цъфнаха. Бели, розови, оранжеви… Ухаят и красят.