Служебни бележки за еднократната финансова помощ за първокласници

Submitted by admin on Thu, 06/24/2021 - 12:02

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

уведомяваме Ви,че служебните бележки за еднократната

финансова помощ за първокласниците са готови.Можете да идвате в училище и да си ги получите,а от 01.07.2021 г ,отдел

„Социално подпомагане“ ще ги приема.