Информация

На вниманието на седмокласниците  и техните родители

Заповед за прием - ТУК.

Публикуваме  списък на училищата на територията на област София-град , които ще осъществяват държавен план-прием през учебната 2019/2020г. - ТУК!