Графици

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
В секция Прием 1 клас е качена актуална информация. Молим да се запознаете с нея, за да осъществим приема в първи клас, съобразно указаните срокове.