Списъци на приетите

Свободни места за първокласници след първо класиране - тук. 

Списък на приетите - ТУК.

Класиране на 1 клас - ТУК.

СВОБОДНИ  МЕСТА ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020г. ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - ТУК.