УН набира нови членове

Submitted by admin on Mon, 10/29/2018 - 17:26

Уважаеми родители,

Ако не сте членове на родителския актив и Училищното настоятелство, но имате идеи и желание да работите за положителното развитие на училището, обадете се на класния ръководител на Вашето дете и той ще Ви включи като член на УН. Заседанията на УН се обявяват десет дни предварително на сайта на училището.

 
Очакваме Ви!