ОЩЕ ЕДИН ЧАС ПО РОБОТИКА

Submitted by admin on Fri, 11/23/2018 - 10:31

Днес и четвъртокласниците попътуваха в космическото пространство. И пред тази аудитория г-н Манев презентира интересно и достъпно своите знания. Учениците научиха за възможностите, които дава роботиката да се използват информационните технологии, да се усвоява програмирането, да се влиза в дебрите на различните науки. Любознателните се интересуваха от приложението на роботите; вида, движенията и задачите, които изпълняват; способността да се използва в тях изкуствен интелект; бъдеща реализация в НАСА. На всички въпроси получиха компетентен отговор от г-н Манев.

Въпросът за професионалната реализация на четвъртокласниците все още не стои пред тях, но днес те показаха, че интересите и мечтите не могат да се ограничат във възрастта и времето.