Извънкласни дейности

 

Уважаеми родители, на които децата ще посещават извънкласни дейности,

 

Във връзка с възникнали въпроси относно графика на провеждането им:

· 171 ОУ „Стоил Попов“ реши да даде възможност на учениците да участват в тези дейности при спазване на задължителни условия.

· Изискване на РЗИ е групите да бъдат по 13 ученици при заетост на базата на 50% /салонът на училището е 108кв.м/. Това налага салонът да се ползва от 6 групи два пъти седмично във времеви пояс след 16,30ч. По-ранен час не е възможен поради протичане на задължителен учебен процес. Базата, която училището предоставя за развитие на тези дейности е един физкултурен салон /за спортните дейности/ и една класна стая за чуждоезиково обучение.

· Разпределението на групите в чуждоезиковата извънкласна дейност не е в компетенциите на училището, а на езикова школа „Фарос“,според критериите им за нивото на владеене на езика.

· Дублирането на дейности е неизбежно предвид всички тези условия, големия брой на желаещите да посещават извънкласните дейности и останалите ангажименти на ръководителите.

 

!!! Училищното ръководство положи максимални усилия да задоволи желанията на всички, които искат да развиват тези дейности, както и на тези, които ще участват в тях.

 

От 02.10.2020 г стартират извънкласните дейности и тъй като това налага родителите да прибират децата ,след като свършат занятията в съответната дейност и имайки предвид обстановка ,молим Ви за следното:

 

Тези родители,на които децата участват в спортни дейности, чакат децата в двора пред сградата на салона.А тези родители,на които децата посещават Фарос ги чакат на двора пред основната сграда.

График на извънкласните дейности в 171ОУ“Стоил Попов“

през учебната 2020/2021 година:

!!! ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ВОЛЕЙБОЛ, БАДМИНТОН И КАРАТЕ ЩЕ ЗАПОЧНАТ ОТ 05.10.2020г.

НАРОДНИ ТАНЦИ – ОТ 02.10.2020г.

 

Понеделник

Вторник

да

Четвъртък

Петък

Фарос-английски език

I  група BG -

16:10ч-17:05ч; 

 

I  група BG -

16:10ч-17:05ч;

II група JI-

17:05 ч-17:5

III група BS-

18:00 ч-19:20ч

 

 

I  група BG-

15:50ч-17:00ч;

II група JI

17:00 ч-18:30ч 

 

Народни

танци

I  група-

16:30ч-17:30ч;

II група-

17:30 ч-18:30ч

 

 

 

 

I  група-

16:30ч-17:30ч;

II група-

17:30 ч-18:30ч

 

Карате

 

 

16:30ч-17:30ч;

 

 

Волейбол

 

16:30ч-17:30ч;

 

17:30ч-18:30ч;

 

 

Бадминтон

 

17:30ч-18:30ч;

 

17:30ч-18:30ч;