Ученическо хранене

ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКОТО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г. - ТУК.

Меню за периода 25.03.2019 - 29.03.2019 г. - ТУК.

Меню за 18.03.2019 - 22.03.2019 г. - ТУК.

Меню за периода 11.03.2019 г. - 15.03.2019 г. - ТУК.

Меню за периода 04.03.2019 - 08.03.2019 г. - ТУК.