Ученическо хранене

ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКОТО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г. - ТУК.

Меню за периода 21.01 - 25.01.2019 г. - ТУК.

Меню за периода 07.01 - 11.01.2019 г. - ТУК.

Меню за периода 14.01 - 18.01.2019 г. - ТУК.