Заседание на Обществения съвет при 171 ОУ "Стоил Попов"

Submitted by admin on Mon, 01/07/2019 - 17:23
На 22.01.2019г. от 18,00ч. ще  се проведе заседание на Обществения съвет при 171 ОУ "Стоил Попов".
Дневен ред:
 
1. Отчет на бюджет 2018г.
2. Дейности през 2019г. във връзка със 155г. от основаването на училището.
3. Промени в нормативната уредба.
4. Разни.