Календар на дейностите и предстоящите празници

Submitted by admin on Wed, 01/09/2019 - 08:35

От създаването на нашето училище до днес тук се съхраняват ценности, поддържат се традиции, развива се духовността, пази се българщината. Водим към знания, възпитаваме в родолюбие, поддържаме дълголетната традиция, завещана от предците ни и почитаме тяхното дело.


Нека през настоящата година – 2019г. с душа, сърце и плам да отбележим 155 години, в които заедно градим храма на знанието.


Календар на дейностите, свързани с отбелязването на 155 години от основаването на 171 ОУ „Стоил Попов“
1. „Този пъстър и усмихнат свят: гатанки, стихове, приказки“ - среща на учениците от начален етап с поетесата Петя Александрова; 


м. януари


2. „Когато огънят гори“ – отбелязване 155г. от създаването на 171 ОУ 
„Стоил Попов“;


м.януари


3. „Велика България“ – постоянна макетна експозиция на забележителностите в България;


м.януари


4. „Пролетни празници и народни обичаи“ заедно със Светла 
Шапкалова - гл. ас. в УНИБИТ; 


м.февруари


5. „Магията на танца“ - концерт на клуб „Диверсо“ с художествен 
ръководител Бояна Георгиева;


м.февруари


6. Посрещане на Баба Марта- бъдещи първокласници гостуват на 
децата от училището;


м.март


7. „А, б, в….“ - празник на буквите в първи клас;


м. март


8. „Да се изкачиш до покрива на света“ - среща с алпиниста Дойчин 
Василев;


м. март


9. „Галерия – 171“ - изложба на млади художници и фотографи от 
171 ОУ „Стоил Попов“;


м.април


10. Училищен спортен празник „Деца и родители заедно в игрите“;


м. април


11. „Музикална феерия“ - концерт на млади музиканти под 
ръководството на г-жа Стефка Славчева;


м.май


12. Сцена на открито „155години, вдъхновявани от пламъка на 
миналото, стоим уверено в настоящето, с взор, отправен към 
бъдещето“


м.май