За нас

Какво е историята на едно училище?

Стаен шепот на пожълтели от времето документи, училищната летописна книга, наниз от съдби на хора-млади и в зряла възраст, непоклатима и гордо стояща на своето място сграда, обширен двор, стар мелодичен звънец и непременно гордост и мечти…

Това е нашето училище на 157 години…

 

Кратка историческа справка за 171 ОУ“Стоил Попов“

През ХІХ в., когато се появяват първите училища, по-будните кумаричани започват да мислят за образованието на децата си. Един от тях е бащата на Стоил Попов.Той изпраща сина си в Куриловския манастир, където игуменът учи на четмо и писмо българчетата. Стоил е добър и трудолюбив ученик. Получил солидно за времето образование, се обръща към старейшините, управляващи селото, да му съдействат да отвори училище. Те подкрепят идеята и на 14 януари 1864 година отваря врати първото училище в село Кумарица, помещаващо се в бащината къща на Стоил Попов. Първоначално в него учат 15 ученици, разпределени в два класа.

През 1878 година училището е официално регистрирано от новото Временно руско управление. В него се обучават деца, както от село Кумарица, така и от съседните села. Обществеността помни имената на учителите: Тодор Ковачев, Боне Найденов, Спас Бенев. За по-нататъшното развитие на училището говорят:

1882 година – Построява се първата училищна сграда с четири класни стаи в двора на сегашното училище;

1922 година – С Министерски указ № 1821 от 20 май училището се обявява за прогимназия;

1927 година – Започва строежът на първия етап на новата прогимназия;

1962 година – С труда на учители и ученици са построени физкултурен салон и работилници;

1972 година – Училището в кв. Славовци става филиал на 171 ОУ „ Стоил Попов”;

2017 година – Построен е училищен стол.

Историята на 171 ОУ „ Стоил Попов” е свързана с имената на директорите: Гроздан Митов, Никола Деков, Стефан Христов, Георги Колев, Иван Кръстев, Зоя Найденова, Надка Спасова, Татяна Михайлова, Весела Иванова, Канелия Костова.

Гордост за училището са неговите възпитаници: писателите Николай Янков, учредител на издателство „Отечество”; Радой Киров и Славчо Донков; актьорите Невена Коканова, Димитър Коканов и Иван Иванов; проф.д-р на историческите науки Йорданка Юрукова, лекарите-хирурзи доц. Георги Иванов и доц. Славейко Веселинов.

Животът на 171 ОУ „Стоил Попов” от създаването му до днес е съхранен в Летописна книга и много автентични документи, съхранявани в училище.

 

Макар и на 157 години нашето училище живее със задъхания ритъм на 21 век. Педагогическият колектив се старае да отговори на изискванията на времето и да възпита ученици, които да знаят и могат. В последните години нашето училище работи по следните проекти:

1. Нашето училище години наред работи по проект на център за междуетнически диалог и толерантност –„Амалипе“ : „Всеки ученик ще бъде отличник” и през 2014 година в училище се проведе международна среща на общностните модератори във връзка с културата и фолклора на различните етноси.

2. На 01.06.2015 година 171 ОУ получи награда „Златната ябълка” от Национална мрежа за децата за принос към правата и благосъстоянието на децата в България. Като тази награда е като продължение от работата по проекта на „Амалипе.“

3. През учебната 2015/2016 година училището бе партньор в проекта „Едно училище за всички” на Център по Приобщаващо образование.

4. През месец март 2015 година училището спечели и реализира проект „Спорт в делник и празник”.

5. Във връзка с професионалната ориентация на децата участвахме като партньори на Столична община и район Нови Искър в проекта „Бъдители”.

6. Голямо предизвикателство за нашето малко училище бе участието ни като партньори в проекта на РУО и СУ „Св. Климент Охридски” - „Полицентрично инспектиране на мрежи от училища”.

7. През учебната 2016/2017г. училището бе одобрено за работа по проект за спорта. Проведоха се няколко мероприятия по този проект и беше закупен спортен инвентар.

8. Продължи дейността по проект „Всяко дете отличник” на център „Амалипе”. Проведохме открито мероприятие за учениците от три училища и почетохме ритуално Баба Марта; Посетихме гр. Самоков като гости на училищата-партньори по проекта и проведохме спортни празници в две училища.

9. В момента училището ни участва в проект „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

10. Интересни факти от нашия живот:

- По повод откриването на новата 2012/2013 учебна година официален гост на училището ни е френският посланик негово превъзходителство г-н Филип Отие.

- През 2014 година е осъществена интересна инициатива в областта на изобразително изкуство по случай националния празник на Република България - Трети март. Учениците създават репродукции на картини на полски художници, посветили рисунките си на Освобождението на България и Руско-турската освободителна война. Събитието премина под патронажа на негово превъзходителство г-н Лешек Хенсел - посланик на република Полша у нас.

- На този ден в училището гостува и екипът на г-н Паоло Николо – кмет на италианския град Виламаня, с когото община Нови Искър е побратимена по Европейски проект „Еразъм+” със съдейстието на г-жа Даниела Райчева- кмет на района.

- В училището ни всяка година се организират Коледни и Великденски базари – участват ученици, учители, родители. На тези базари се предлагат различни сувенири, направени от децата. Събраните средства се насочват към различни каузи.

 

Какви извънкласни дейности осъществява училището?

В края на всяка учебна година се организира базар на родителите, на който се даряват униформите на вече порасналите деца, на по-малки от тях.

- А. преподавателски и образователни:

Колективът ни ежегодно преминава през различни обучения, на различни теми, свързани с развитието на педагогическите ни умения и иновациите в образованието. Като педагогически колектив ние сме действително в крак с времето.

Колективът ни сам се грижи да поддържането на красивите кътове в училището ни и цялото дворно пространство.

 

Извън училище голяма част от нашите ученици задълбочават своите познания по английски език в училище „Фарос“.

 

- Б. свободно време:

Част от учениците ни посещават школа по народни танци.

Някои ученици посещават индивидуално школи по рисуване и актьорско майсторство.

- В. музикални дейности:

Учениците ни участват в организирани събития от училището и от район Нови Искър с рецитали, танци и песни.

 

- Г. спорт и отдих:

Учениците ни участват в ученическите игри и всяка година печелят първите места.

 

158 години с вяра и вдъхновение

       171  Основно училище

    „Стоил Попов“

      върви по пътя на просветата

 При нас:

 • Протича качествен образователен процес, в резултат на който, учениците ни получават знания във всички научни области;
 • Чуждоезиковата подготовка формира писмени и говорни умения по Английски език ;
 • Извънкласните занимания  са съобразени с индивидуалните способности на учениците и усъвършенстват чуждия език /училища Фарос/, развиват спортни умения /ЩИТ Карате клуб/, възпитават отношение към българския фолклор /Школа за народни танци „ШОПЛУКЪ“;
 • Заниманията по интереси формират дигитални умения у учениците /клуб „В света на дигиталното“/, сръчности и креативност /клуб „В света на технологиите“/, математическа логика /клуб „В чудния свят на числата“/, любов към природата и родния край /клуб “Опознай родния край“/;
 • Квалифицирани и професионално подготвени специалисти мотивират позитивно отношение  към учебната дейност  и умения за самостоятелно учене и развитие на социално поведение у учениците;
 • Обучението по компютърно моделиране и информационни технологии се извършва със съвременни компютърни конфигурации от специалисти-информатици;
 • Обучението на учениците от начален етап се провежда в ЦОУД във вариант сутрешен блок от ЗП и следобеден блок за самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси;
 • Подкрепата на учениците със СОП се осъществява от екип специалисти: ресурсен учител, логопед, психолог.

 

Учебно-възпитателната дейност се реализира чрез:

 • Високо ниво на общообразователна подготовка;
 • Изпълнение на ДОИ при оценяване знанията на учениците;
 • Иновативни методи на преподаване;
 • Междупредметна връзка;
 • Практическа насоченост на усвояваните знания;
 • Входни и изходни нива в началото и в края на учебната година;
 • Участие и класиране на учениците в състезания и олимпиади;
 • Много добри резултати на НВО в IV и VII класове;
 • 100% прием на седмокласниците в средни училища и професионални гимназии;
 • Сплотен екип, отнасящ се с грижа и внимание към учениците;
 • Активна комуникация и партньорство с родителите  и техните общности – ОС и УН.

 

Разполагаме с:

 • Приветливи класни стаи, оборудвани с нови училищни мебели и технологични устройства;
 • Коридори с барбарони за отдих и приятелски разговори;
 • Кътове: за четене; иновативна карта на България; цветен кът на закрито; купи, награди, призове; кът на патрона, декоративен екологичен кът;
 • Ресурсен кабинет;
 • Две класни стаи на открито сред зеленина и цветя;
 • Медицински кабинет;
 • Физкултурен салон със сцена за провеждане на тържества;
 • Приказно изрисувана столова със собствена кухня;
 • Външни спортни площадки с игрища за футбол, волейбол, баскетбол;
 • Образователни и занимателни игри на открито: „Не се сърди човече“, „Морски шах“, „Открий предмета в географските обекти“;
 • Естетизиран училищен двор: прозорчета към света, алея на розите, изложбени платна, алпинеум, стълбичка на знанието, вятърна мелница;
 • Ограничен и регламентиран достъп до сградите, домофонни системи и гарантирана сигурност на учениците.  

 

За развитието на учениците и училището са важни училищните дейности:

 • Организиране и провеждане на изложби, празници, тържества, чествания;
 • Коледен и великденски благотворителни базари с кауза;
 • Ежемесечни електронни издания на училищен вестник;
 • Срещи с известни личности;
 • Кариерно ориентиране на седмокласниците чрез срещи с успели хора и презентации на училища;
 • Партньорства с районната администрация, служба ПБЗН, МГУ, медии, представители на бизнеса, образователни и културни институции;
 • Провеждане на зелени училища и екскурзии;
 • Редица спортни прояви и участие в спортни проекти.

 

Ще се радваме да станете част от семейството на 171 ОУ „Стоил Попов“!