За нас

Летописът е последователен списък на събития и случки по години направен от техен съвременник. Децата от 171 ОУ „Стоил Попов“ изпълниха и изпълват събитията с мисъл и дух. Фактите от изминалите години са илюстрация на динамиката, многообразието, професионализма и ентусиазма, които владеят нашето училище и го правят място, където всеки е значим. Ние обичаме това, което правим, а за всичко е нужно начало…

„Не се гаси туй, що не гасне“. Тези думи на народния поет Иван Вазов сякаш символизират запалената искра на знанието, поставено преди 154 години в кв. Кумарица от Стоил Попов…

171 ОУ „Стоил Попов“ е основано през 1864 година и през годините се е утвърдило като образователно средище в нашето населено място. Светли са страниците на нашата история, защото тя е писана от поколения будители.

През учебната 2018/2019г. в нашето училище ще се обучават 224 ученици, разпределени в  9 паралелки – 6 в начален етап и 3 в прогимназиален. За провеждане на качествен образователен процес се грижат 18 квалифицирани педагогически специалисти. Училището разполага със съвременна материална база и информационно-технически средства. Традиции, иновативност, отговорност са в основата на постигнатите високи резултати.

Със самочувствието на съвременни будители днес ние продължаваме да пишем историята.

Съзиданието продължава и в следващите години… През 2017г. за три месеца - от август до ноември бе построена столова към училището и така ще се осъществи здравословното хранене на учениците. Училищният стол е резултат от усилията на родителите, г-жа Весела Иванова – директор на 171 ОУ „Стоил Попов“ от 2012г. до 2016г. и кмета на района – г-жа Райчева.

 

 

История

 

 

Летопис на  развитието на училищното дело в Кумарица

Първите искри на просветата в село Кумарица блесват през далечната 1864 година, както вече бе казано, според сведенията от книгата на Юрдан Ангелов „Духовно и културно-просветните дейци в село Кумарица“. Стоил Попмладенов поставя началото на  светско училище в своята родна къща и в продължение на три години (до 1867 година), обучава 10-15 ученици. За училището на Стоил Попов съществува сведение в турските регистри от 1872 година според информация, установена от проучване на Стилиян Донков (специалист по история).
През 1876/1877 година е съществувало училище в една от стаите в съседство с кръчмата на Спас Бенев, който е изпълнявал и длъжността на учител.

Image removed.

Спас Бенев

По това време Стоил Попов е учител в с. Мировяне, но неговият буден другар  продължава започнатото дело в Кумарица. Учениците и този път са 10 – 15 на брой. 
Сведения за училището след Освобождението дава неговата Летописна книга. То е регистрирано от Временното руско управление през 1878 година, а по-късно, след изграждането на българските държавни институции, е вписано в официалните документи като основно, от първи до трети клас.

Първата училищна сграда, състояща се от четири класни стаи, е построена в двора на сегашното училище през 1882 година. В нея са се обучавали както деца от Кумарица, така и от близките селища: Славовци; Кътина; Доброславци; Куманица (дн. Кубратово); Подгумер; Беримерци (дн.Бенковски); Войнеговци. През този период принос за развитието на училището имат Йордан Василев, Величко Василев, главният учител Вуте Велев.

През 1922 година с Министерски указ  №1821, от 20 май, училището е обявено за прогимназия  със седем класа и негов прогимназиален  учител и директор е Гроздан Митов. През 1927 година започва строителство на нова сграда в близост до старата, която продължава да функционира до откриването на новата. 

Image removed.

Сградата на училището от 1927 г.

Тя се построява с дарения на учители и жители на селото, както и с доброволния труд на населението. Сградата е разширена през 1932-1934 година.

Image removed.

Разширената сграда през 1932-1934 г.

Директорите: Никола Деков; Елена Декова; Стефан Христов; Георги Колев и главните учители: Вуте Велев и Василка Янкова имат най – големи заслуги за организацията, осъществяването на строежа и благоустрояването на новопостроената сграда на училището през годините.  През 1944-1945 година с дружните усилия на хора от селището старото училище е съборено и разчистено.

Image removed.

Старата сграда е съборена и разчистена през 1944-1945 г.

Отново с доброволния труд на учители и ученици по-късно, през 1962 г., се построява сграда, предназначена за физкултурен салон и работилници.

Image removed.

Построени са работилниците и физкултурният салон.

Активно участие в построяването им вземат тогавашният директор Георги Колев и учителите Георги Донков, Ангел Танев и Христо Стоилов, наградени по този повод. През 1965 годинав училището официално е въведен осми клас. 

През 1972 година Славовското училище „Васил Левски“ става филиал на 171 ОУ.

Image removed.

Славовското училище „Васил Левски“

Ползването на сградата му  изцяло  се преустановява през 1997 година, поради малобройност на учениците от квартал Славовци и затруднения в протичането на образователния процес. (От 1997 до 2013 година сградата на училището в Славовци пустее и се руши, а през 2013 година е разрушена и  нейният район е превърнат в място за отдих.) По това време допълнителната сграда на 171 ОУ се налага да бъде частично променена и нейните работилници се превръщат  в учебни стаи, за да се настанят ученици. Броят на учениците в училището през този период е почти два пъти повече в сравнение със сегашния, а училищният процес протича на две смени.

От 1996 година  училището на село Мировяне също става филиал на 171 ОУ, а през 2003година е закрито. Този акт остава почти формален, тъй като учениците от Мировяне не се преместват в Кумарица, а посещават училището в  квартал Требич, заради по-удобния им транспорт.

До 1947 година училището няма име. От 1947 до 1991 година носи името на поета Христо Смирненски. През 1991 година по предложение на Стилиян Донков, който по това време е член на Общинския съвет на СОС, с председател Петър Станков и  кмет Янчулев, се приема училището да се преименува на името на неговия създател Стоил Попов.За тази цел то е посетено от комисия по култура и образование.

Сред най-вълнуващите празници за училището са тържествените чествания на годишнини от неговото създаване. По такива поводи то е награждавано с ордените: „Кирил и Методий“ – първа степен; „Червено знаме на труда“ и „Народна република България“ – втора степен. 

Image removed.

Тържествено честване на 24 май – 100 години училище. На трибуната, в училищния двор,  директорът Никола Деков. В президиума са още: Йордан Танев, Георги Колев, Добри Динов.

Image removed.

Учители от различни поколения пред входа на 171 ОУ „Стоил Попов“

На първия ред – достолепната Цонка Христова с орден „Кирил и Методий“ на гърдите. В живописната група: Веселина Йотова, Милка Раева, Надежда Колева, Дишлякова, Христо Стоилов, Кривошиев, Иван Стефанов, училищният директор Кръстев, Мариета Данова, Митева, Маслова, Ненова, Илиева, Закова и др. Сред учителите – роднини на първия кумаришки учител, Стоил Попов. 

За периода от 1922 до 2012 година училището се управлява от директорите: Никола Янков Деков (1923 - 1939 г.); Стефан Христов Петков (1939 г. – 1941 г.); Елена Декова (1941 г. – 1944 г.); Стефан Христов Петков; (1944 г.– 1958 г.) Георги Колев (1958 г. – 1974 г.); Иван Кръстев (1974 г. – 1984 г.); Мариета Данова (1984 г. – 1986 г.); Зоя Найденова (1986 г. – 1989 г.);Стилиян Донков (1989 г. – 1992 г.) Надка Спасова (1993 г. – 2008 г.); Татяна Михайлова (2008 г. – 2012 г.)

Тези директори имат заслуги за съхраняването и развитието на просвещението в селището и за обновяването на материално-техническата база на училището. Те постигат успехи  в своята дейност и оставят трайни следи в паметта и духовността на своите възпитаници, колеги и местното население. 

Нужно е да се отбележи заслугата на един от първите директори, Никола Янков Деков, за събрания от него материал от спомени на живи възрожденци и членове на местния таен революционен комитет за дейността на Левски в този район, благодарение на което стига до извода, че Апостола е осъществил три обиколки в Софийско. Никола Деков, според думите на дъщеря му, предава събрания материал на професор Унджиев, който обаче не го публикува. Според събраните сведения, по настояване на свещеник Спас Петков (Пато) от Мировяне,  в  Кумарица се създава таен революционен комитет през 1872 година. След Арабаконашкия обир дейността на създадения комитет замира, но след това отново се съживява.Тези хора устояват по своему на гоненията на турците и пазят светлия образ на Апостола и неговото дело в сърцата си, а след като посрещат Освобождението, продължават да милеят за изграждането на Нова България.  Посочените  сведенията са получени от книгата на Живко Танев, „Пет разказа за историята на Кумарица“. От 2012 година до момента действащ директор е Весела Иванова.

Image removed.

Сградата на училището днес

171 ОУ „Стоил Попов” в настоящето

Днес светът, който ни заобикаля, се променя и обновява с бързи темпове. Всеки, който не иска да изостава от тези промени, трябва да промени своето мислене, своите знания и ценностната ориентация. Новата програма на 171 ОУ „Стоил Попов” е изготвена въз основа на опита на педагогическата колегия и административното ръководство в сферата образованието, реализирано в училището. Нашите приоритети отчитат специфичните  особености и традиции на училищната образователна среда и представят  вижданията ни за европейско развитие на училището и за изграждане на личности. Много е важно децата да придобиват нагласата да трупат знания и умения, да се трудят и да проявяват високо гражданско съзнание. Екипът ни поема отговорност да провежда политика, в която водеща роля имат животът и здравето на децата и младите хора, образование и възпитание, ориентирани към адекватно на динамичната глобална общност развитие на личността чрез осигуряване на равен достъп и качествено обучение, чрез провокиране на мисленето и мотивиране на самостоятелността, формиране на практически умения и иницииране на желание за изява на собственото Аз. Колегията се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението. Като начало  се стремим да обновяваме и подобряваме постоянно  материално-техническата база, което ще доведе до насочване и преосмисляне на образованието към изграждане на практически умения за работа с модерни ИКТ средства.    

Освен подобряването на материално-техническата база,  училището  кипи от многобройни инициативи. Отбелязват се подобаващо важни дати и годишнини, взема се участие в обучения на учители, в Европейски проекти, в районни и областни състезания, в многобройни спортни състезания,  класоветеот начален етап работят в свободноизбираеми групи по предприемачество. Важна задача, която си поставяме, е да се разнообразят и  зачестят извънкласните дейности и мероприятия.

По повод откриването на новата 2012/2013 учебна година официален гост беше френският посланик негово превъзходителство Филип Отие.

Image removed.

През 2014 година беше осъществена една интересна инициатива в областта на  изобразително изкуство по случай националния празник на Република България - Трети март.  Учениците създадоха репродукции на картини на полски художници, рисували България по във времето на Освобождението и Руско-турската освободителна война. Събитието премина под патронажа на негово превъзходителство Лешек Хенсел - посланик на република Полша у нас. На този ден в училището гостува и  екипът на  г-н Паоло Николо – кмет на  италианския град Виламаня, с когото община Нови Искър е побратимена по Европейски проект „Еразъм+” със съдейстието на г-жа Даниела Райчева- кмет на района.

Image removed.

Чрез цялостната си дейност  училището осъществява успешно  учебния процес, участва във всички училищни и районни инициативи, печели награди и добива популярност, благодарение на работещите специалисти, които имат висше педагогическо образование, а голяма част от тях и с допълнителна педагогическа квалификация. Важна причина за постигнатите успехи на училището са и неговите будни и умни ученици, които уверено вървят по стъпките на своите предци, поставили началото на най-възвишеното човешко начинание – просвещението.

Днес учители, ученици, родители и цялата общественост на гр. Нови Искър отдават заслужена почит на всички, които са дали своя принос в изграждането и развитието на 171 Основно училище „Стоил Попов“ във времето от създаването му досега.