Графици и седмично разписание

Графици за първи срок - ТУК.

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023г. НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ – НАЧАЛЕН ЕТАП

                                                                               УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                                /Канелия Костова

                                                                                                                 Директор на 171 ОУ „Стоил Попов“/

 

       I”a”

 

        I“б“

 

     II“а“

 

     II“б“

 

      III“а“

 

     III“б“

 

    IV“а“

 

     IV“б“

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

1.

Български език и лит.

 

Български език и лит

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

КМИТ

 

Английски език

2.

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

3.

ЧСД-Лека атлетика

 

Математика

 

Английски език

 

Математика

 

Английски език

 

Математика

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

4.

Математика

 

Музика

 

Математика

 

Английски език

 

Математика

 

Техн. и предпр.

 

Английски език

 

Физ .възп. и спорт

5.

Час на класа

 

Час на класа

 

Час на класа

 

Час на класа

 

Техн. и предпр.

 

Час на класа

 

Математика

 

Човекът и природата

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Час на класа

 

 

 

Час на класа

 

Час на класа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

1.

Математика

 

ЧСД-Лека атлетика

 

Български език и лит

 

Български език и лит

 

Математика

 

Математика

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

2.

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Математика.

 

ЧСД-Лека атлетика

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Човекът и обществото

3.

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Математика.

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

КМИТ

 

ЧСД-Лека атлетика

 

Български език и лит. 

4.

 Техн. и предпр.

 

Математика

 

Околен свят

 

Техн. и предпр.

 

Български език и лит.

 

Физ .възп. и спорт

 

Математика

 

Техн. и предпр

5.

Англ.език ИУЧ

 

Техн. и предпр.

 

Физ .възп. и спорт

 

Физ .възп. и спорт

 

Изобр.изк.

 

Човекът и природата

 

Човекът и обществото

 

Математика

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобр.изк.

 

Български език и лит.

 

Изобр. изкуство  

 

ЧСД-Лека атлетика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

1.

Български език и лит.

 

Физ .възп. и спорт

 

Български език и лит

 

ЧСД-Лека атлетика

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Български език и лит

 

Английски език

 

2.

Български език и лит.

 

Български език и лит

 

Български език и лит

 

Български език и лит.

 

Английски език

 

ЧСД-Лека атлетика

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

3.

Музика

 

Български език и лит

 

Английски език.

 

Български език и лит

 

Български език и лит.

 

Английски език

 

Математика

 

Музика

4.

Математика

 

Математика

 

Музика

 

Математика

 

Математика           

 

Български език и лит.

 

Английски език

 

Български език и лит.

 

5.

Физ .възп. и спорт

 

Музика           

 

Математика

 

Английски език

 

Музика

 

Математика

 

Чов.и  общ.ИУЧ

 

Математика

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Човекът и обществото

 

Човекът и обществото

 

Музика

 

Изобр.изкуство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1.

Български език и лит

 

 

Български език и лит

 

Български език и лит

 

Български език и лит

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

2.

Български език и лит.ИУЧ

 

Български език и лит. ИУЧ

 

ЧСД-Лека атлетика

 

Български език и лит. ИУЧ

 

Български език и лит. ИУЧ

 

Математика

 

Английски език

 

Музика

3.

Математика

 

Физ .възп. и спорт

 

Математика

 

Музика

 

Математика

 

Български език и лит. ИУЧ.

 

Български език и лит. ИУЧ

 

Физ .възп. и спорт

4.

Музика

 

Англ.език ИУЧ

 

Техн. и предпр.

 

Математика

 

КМИТ

 

Изобр.изк.

 

Човекът и природата

 

Математика

5.

Физ .възп. и спорт

 

Математика

 

Български език и лит.ИУЧ

 

Околен свят           

 

Физ .възп. и спорт

 

Изобр.изк.

 

Изобр.изк

 

Човекът и природата

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Човекът и природата

 

Човекът и обществото

 

Физ .възп. и спорт

 

КМИТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

1.

Мат.-ФУЧ

 

Мат.-ФУЧ

 

Мат.-ИУЧ

 

Мат.-ИУЧ

 

Български език и лит. ИУЧ   

 

Български език и лит. ИУЧ.

 

Български език и лит. ИУЧ.  

 

Английски език

2.

Родинознание

 

Родинознание

 

Изобр.изк.

 

Околен свят

ИУЧ

 

Английски език

 

Физ .възп. и спорт

 

Математика

 

Български език и лит. ИУЧ    

3.

Изобр.изк.

 

Изобр.изк.

 

Околен свят

ИУЧ

 

Физ .възп. и спорт

 

Мат.-ИУЧ

 

Англ. език

 

Музика

 

Математика   

4.

КМИТ

 

Изобр.изк

 

Физ .възп. и спорт

 

Музика

 

Човекът и обществото

 

Музика

 

Физ .възп. и спорт

 

Човекът и общ.ИУЧ       

5.

Изобр.изк.

 

КМИТ

 

Музика

 

Изобр.изк           

 

Физ.възп. и спорт

 

Англ. език

 

Човекът и природата

 

Изобр.изк

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

ИУЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА  ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023г. НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

                  УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                                /Канелия Костова - Директор на 171 ОУ„Стоил Попов“/

                                                                                                                                

 

 

       V”a”

 

        V“б“

 

             VI“а“

 

              V IIa

 

           VII“б“

 

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

1.

Музика

 

География и икономика

 

Човекът и природата

 

Математика

 

Английски език

 

2.

Български език и лит.

 

Човекът и природата

 

Математика

 

Английски език

 

Български език и лит.

 

3.

Математика

 

Български език и лит.

 

КМИТ

 

Изобр.изкуство.

 

Български език и лит.

 

4.

Човекът и природата

 

Български език и лит.

 

География и икономика

 

Български език и лит.

 

Математика

 

5.

История и цивилизация

 

Английски език

 

Български език и лит.

 

Физ .възп. и спорт

 

Час на класа

 

6.

Английски език

 

Музика

 

Физ .възп. и спорт

 

Биология и здр. образ.

 

Математика

 

7.

Час на класа

 

Час на класа

 

Час на класа

 

Час на класа

 

Техн. и предпр.

 

 

Вторник

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

1.

Математика

 

История и цивилизация

 

Български език и лит.

 

Английски език

 

Физика и астрономия

 

2.

Български език и лит.

 

Математика

 

Английски език

 

Български език и лит.

 

География и икономика

 

3.

Български език и лит.

 

Английски език

 

Математика

 

Физика и астрономия

 

Български език и лит.

 

4.

Човекът и природата

 

Български език и лит.

 

История и цивилизация

 

Математика

 

Английски език

 

5.

КМИТ

 

Физ .възп. и спорт

 

Музика

 

Математика  ИУЧ

 

История и цивилизация

 

6.

Английски език

 

КМИТ

 

Техн. и предпр

 

Музика

 

Математика

 

7.

ЧСД-Волейбол

 

География и икономика

 

 

 

 

 

Музика

 

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

1.

Техн. и предпр.

 

Български език и лит

 

Математика

 

Български език и лит.

 

География и икономика

 

2.

Математика

 

Български език и лит

 

Човекът и природата

 

Български език и лит.

 

Английски език

 

3.

Български език и лит

 

Човекът и природата

 

ЧСД-Волейбол

 

Математика

 

Изобр.изк.

 

4.

Български език и лит

 

Математика

 

Физ .възп. и спорт

 

Химия и опзв. на околната среда

 

Изобр.изк.

 

5.

КМИТ

 

Физ .възп. и спорт     

 

Български език и лит.

 

История и цивилизация

 

Математика

 

6.

Музика

 

Техн. и предпр

 

Английски език

 

Физ .възп. и спорт

 

Биология и здр. образ

 

7.

Физ .възп. и спорт

 

 КМИТ

 

Български език и лит.

 

Математика

 

 

 

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

1.

Български език и лит.ИУЧ           

 

Английски език

 

Изобр.изкуство

 

Български език и лит.

 

Математика

 

2.

История и цивилизация

 

Изобр.изк.

 

Математика

 

География и икономика

 

Информ. технологии

 

3.

Математика

 

Бълг. език и лит. ИУЧ

 

Английски език

 

Биология и здр. образ.

 

Български език и лит.

 

4.

Изобр.изк.

 

Физ .възп. и спорт

 

Български език и лит.

 

Математика

 

Химия и опзв. на околната среда

 

5.

Английски език

 

Математика

 

Български език и лит.

 

 

Изобр.изкуство

 

Физ .възп. и спорт

 

6.

География и икономика

 

Математика

 

Техн. и предпр.

 

Музика

 

Български език и лит.

 

7.

Физ .възп. и спорт

 

Музика

 

Математика

 

Техн. и предпр.

 

История и цивилизация

 

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

1.

Математика

 

Бълг.език и лит.ИУЧ

 

История и цивилизация

 

ЧСД-Волейбол

 

Химия и опзв. на околната среда

 

2.

Български език и лит.ИУЧ

 

История и цивил. ИУЧ

 

Изобр.изкуство

 

Бълг.език и лит.ИУЧ

 

ЧСД-Волейбол

 

3.

История и цивил. ИУЧ

 

История и цивилизация

 

Мат.-ИУЧ

 

Химия и опзв. на околната среда

 

Физ .възп. и спорт

 

4.

Изобразително изкуство

 

Човекът и природата

 

География и икономика

 

Английски език

 

Български език и лит.ИУЧ

 

5.

Човекът и природата

 

Изобр.изк.

 

Музика

 

История и цивилизация

 

Математика -ИУЧ

 

6.

Физ .възп. и спорт

 

Математика

 

Бълг.език и лит.ИУЧ

 

География и икономика

 

Биология и здр. образование

 

7.

География

 

ЧСД-Волейбол

 

 

 

Информ. технологии

 

Музика