Графици и седмично разписание

Графици - ТУК, ТУК, ТУК, ТУК, ТУК, ТУК и ТУК.

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022г. НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ – НАЧАЛЕН ЕТАП

                                                                               УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                                /Канелия Костова

                                                                                                                 Директор на 171 ОУ „Стоил Попов“/

 

       I”a”

 

        I“б“

 

II“а“

 

II“б“

 

III“а“

 

III“б“

 

IV“а“

 

IV“б“

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

1.

Български език и лит.

 

Англ.език ИУЧ

 

Български език и лит.

 

Математика

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Физ .възп. и спорт

 

Български език и лит.

2.

Англ.език ИУЧ

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Техн. и предпр.

 

Български език и лит.

 

Компютърно моделиране

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

3.

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Математика

 

Български език и лит.

 

Английски език

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Физ .възп. и спорт

4.

Техн. и предпр.

 

Техн. и предпр.

 

Техн. и предпр.

 

Български език и лит.

 

Музика

 

Музика

 

Математика

 

Математика

5.

Час на класа

 

Час на класа

 

Час на класа

 

Час на класа

 

Математика

 

Английски език

 

Час на класа

 

Техн. и предпр.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Час на класа

 

Час на класа

 

Английски език

 

Час на класа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

1.

Математика

 

Български език и лит.

 

Английски език

 

Математика

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Физ .възп. и спорт

 

Български език и лит.

2.

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Английски език

 

Компютърно моделиране

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

3.

ЧСД-Лека атлетика

 

Математика

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Английски език

 

Математика

 

Български език и лит.

 

Математика           

4.

Български език и лит.

 

Музика

 

Изобр.изк.

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Техн. и предпр.

 

Математика

 

Физ .възп. и спорт

5.

Музика

 

Физ .възп. и спорт

 

Математика

 

Музика

 

Техн. и предпр.

 

Човекът и природата

 

Техн. и предпр.

 

Английски език

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Човекът и природата

 

 

 

Компютърно моделиране

 

Музика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

1.

Математика

 

Български език и лит

 

ЧСД-Лека атлетика

 

Български език и лит.

 

Математика

 

Български език и лит.

 

Математика

 

Български език и лит.

2.

Български език и лит.

 

Български език и лит

 

Математика

 

Български език и лит.

 

Физ .възп. и спорт

 

ЧСД-Лека атлетика

 

Български език и лит.

 

Английски език

 

3.

Физ .възп. и спорт

 

Математика

 

Български език и лит.

 

Музика

 

Български език и лит.

 

Физ .възп. и спорт

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

4.

Музика

 

ЧСД-Лека атлетика

 

Български език и лит.

 

Математика

 

Човекът и обществото

 

Английски език

 

Човекът и природата

 

Човекът и природата

5.

Български език и лит

 

Изобр.изк.           

 

Физ .възп. и спорт

 

ЧСД-Лека атлетика

 

Изобр.изк.

 

Български език и лит.

 

Музика

 

Компютърно моделиране

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобр.изк.

 

Човекът и обществото

 

Английски език

 

Музика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1.

Математика

 

Математика

 

Математика

 

Физ .възп. и спорт

 

ЧСД-Лека атлетика

 

Математика

 

Човекът и обществото

 

Български език и лит.

2.

Български език и лит

 

 

Български език и лит

 

Български език и лит. ИУЧ

 

Български език и лит.

 

Физ .възп. и спорт

 

Английски език

 

Български език и лит.

 

Физ .възп. и спорт 

3.

Български език и лит.ИУЧ

 

Български език и лит. ИУЧ

 

Музика

 

Български език и лит. ИУЧ

 

Български език и лит.

 

Български език и лит.

 

Български език и лит. ИУЧ

 

Български език и лит. ИУЧ

4.

Изобр.изк.

 

Музика

 

Български език и лит.

 

Математика

 

Български език и лит.

 

Български език и лит. ИУЧ

 

Изобр.изк.

 

Математика

5.

Изобр.изк.

 

КМИТ

 

Английски език

 

Физ .възп. и спорт

 

Математика

 

Математика

 

Човекът и общ.ИУЧ

 

Човекът и обществото

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Английски език

 

Изобр.изк.

 

 

 

Изобр.изк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

1.

Математика

 

Математика

 

Мат.-ИУЧ

 

Мат.-ИУЧ

 

Математика           

 

Физ .възп. и спорт

 

Математика           

 

Английски език

2.

Родинознание

 

Физ .възп. и спорт

 

Околен свят

 

Околен свят

 

Физ .възп. и спорт

 

Математика

 

Човекът и природата

 

ЧСД-Лека атлетика

3.

КМИТ

 

Родинознание

 

Физ .възп. и спорт

 

Изобр.изк.

 

Мат.-ИУЧ

 

Мат.-ИУЧ

 

Музика

 

Човекът и природата

4.

Мат.-ФУЧ

 

Мат.-ФУЧ

 

Музика

 

Околен свят ИУЧ

 

Човекът и обществото

 

Човекът и обществото

 

Английски език

 

Математика           

5.

Физ .възп. и спорт

 

Изобр.изк.

 

Околен свят ИУЧ

 

Английски език

 

Български език и лит.ИУЧ

 

Изобр.изк.

 

ЧСД-Лека атлетика

 

Човекът и общ.ИУЧ

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА  ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022г. НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

                                                                               УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                                /Канелия Костова

                                                                                                                 Директор на 171 ОУ „Стоил Попов“/

 

 

V  „а“

 

VIa

 

VI „б“

 

VII „а“

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

1.

Бълг. език и литература

1.

Български език и литература

1.

Математика

1.

Физика и астрономия

2.

Математика

2.

Български език и литература

2.

ЧСД-Лека атлетика

2.

География и икономика

3.

Човекът и природата

3.

Математика

3.

Български език и литература

3.

Български език и литература

4.

Английски език

4.

Информационни технологии

4.

Български език и литература

4.

Математика

5.

Физическо възпитание и спорт

5.

Човекът и природата

5.

Английски език

5.

Изобразително изкуство

6.

Музика

6.

Физическо възпитание и спорт

6.

История и цивилизация

6.

Биология и здр. образование

7.

Час на класа

7.

Час на класа

7.

Технологии и предприемачество

7.

Час на класа

 

Вторник

 

Вторник

 

Вторник

 

Вторник

1.

Математика

1.

Човекът и природата

1.

Български език и литература

1.

Музика

2.

Български език и литература

2.

Български език и литература

2.

Математика

2.

Физическо възпитание и спорт

3.

Български език и литература

3.

Математика

3.

Човекът и природата

3.

История и цивилизация

4.

Изобразително изкуство

4.

Английски език

4.

Математика ИУЧ

4.

Химия и опазване на ок. среда

5.

Човекът и природата

5.

История и цивилизация

5.

Изобразително изкуство

5.

Математика

6.

Физическо възпитание и спорт

6.

Музика

6.

География и икономика

6.

Английски език

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

1.

Английски език

1.

Бълг. език и литература

1.

Математика

1.

Български език и литература

2.

Математика

2.

География и икономика

2.

Български език и литература

2.

Български език и литература

3.

КМИТ

3.

Английски език

3.

Български език и литература

3.

Математика

4.

Български език и лит.-ИУЧ

4.

Изобразително изкуство

4.

Човекът и природата

4.

Математика ИУЧ

5.

История и цивилизация

5.

Математика

5.

Музика

5.

Изобразително изкуство

6.

Музика

6.

Математика ИУЧ

6.

Физическо възпитание и спорт

6.

Биология и здр. образование

7.

Технологии и предприемачество

 

 

 

 

7.

Физическо възпитание и спорт

 

171 ОУ „Стоил Попов”

гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

 

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1.

Български език и литература

1.

Български език и литература

1.

Математика

1.

Английски език

2.

География и икономика

2.

Български език и лит.-ИУЧ

2.

 Изобразително изкуство

2.

Български език и лит.ИУЧ

3.

Математика

3.

Физическо възпитание и спорт

3.

Английски език

3.

Бълг. език и литература

4.

ЧСД-Волейбол

4.

Английски език

4.

Музика

4.

Математика

5.

Физическо възпитание и спорт

5.

Изобразително изкуство

5.

Бълг. език и литература ИУЧ

5.

Технологии и предприемачество

6.

Технологии и предприемачество

6.

ЧСД-Волейбол

6.

История и цивилизация

6.

Музика

7.

История и цивилизация

7.

Технологии и предприемачество

 

 

7.

ЧСД-Волейбол

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

1.

Математика

1.

География и икономика

1.

Бълг. език и литература ИУЧ

1.

Физика и астрономия

2.

Английски език

2.

Математика

2.

Човекът и природата

2.

История и цивилизация

3.

Български език и литература

3.

История и цивилизация

3.

Физическо възпитание и спорт

3.

Английски език

4.

КМИТ

4.

Музика

4.

Час на класа

4.

Математика ИУЧ

5.

Изобразително изкуство

5.

Човекът и природата

5.

Английски език

5.

Български език

6.

Математика ИУЧ

6.

Технологии и предприемачество

6.

Информационни технологии

6.

География и икономика

 

 

 

 

7.

География и икономика

7.

Информационни технологии