Учители

Борислава Павлова Кирилова – ресурсен учител, логопед

Анна Филчева Иванова-Пехливанова – учител по български език и литература и история и цивилизация

Валентина Валентинова Георгиева– начален учител, учител по изобразително изкуство

Юлиана Тодорова Войнова – начален учител

Светлана Цветомирова Стоянова – начален учител, учител по технологии и предприемачество

Дорина Пантелеева Пашмакова-Василева– учител по български език и литература, учител по музика

Искра Рафаилова Ангелoва – старши учител по английски език

Галя Бориславова  Кошутанска – старши учител по математика и информационни технологии

Калина Йорданова   Ангелова – начален учител

Елеонора Венциславова Хранова – старши учител по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда

Кристина Славчева Деянова - начален учител

Иван Пламенов Петров – учител по физическо възпитание и спорт

Мария Павлова Божилова – начален учител

Диманка Георгиева Малинова – начален учител

Елисавета Милкова Колева – начален учител

Татяна Веселинова Андонова – начален учител

Георги Кирилов Киричков – начален учител

Ангелина Методиева Филипова – начален учител

Таня Лазарова Георгиева – начален учител

Даниела Николова Деянова – начален учител

Николет Руменова Грозданова – начален учител

Адриана Зарева - начален учител

Диана Йорданова Стоянчова - начален учител, учител по география и икономика

Райна Йорданова Ангелова - психолог