Главен счетоводител и ЗАС

Магдалена Асенова Лазарова – главен счетоводител

Румяна Кирилова Здравкова – ЗАС