Мед. лице

Даниела Йорданова Джурова – медицинска сестра