Учебници

Submitted by admin on Thu, 02/06/2020 - 07:46

Учебници

по класове и издателства през 2020/2021 учебна година

 

I клас

1. Буквар – издателство „Просвета-София“ АД

2. Тетрадка №1 по писане – издателство „Просвета-София“ АД

3. Тетрадка №2 по писане – издателство „Просвета-София“ АД

4. Тетрадка по Български език – издателство „Просвета-София“ АД

5. Читанка – издателство „Просвета-София“ АД

6. Тетрадка към Читанката – издателство „Просвета-София“ АД

7. Математика – издателство „Просвета-София“ АД

8. Тетрадка №1 по математика – издателство „Просвета-София“ АД

9. Тетрадка №2 по математика – издателство „Просвета-София“ АД

10. Околен свят – издателство „Просвета-София“ АД

11. Тетрадка по Околен свят – издателство „Просвета-София“ АД

12. Музика – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД

13. Изобразително изкуство – издателство „Просвета-София“ АД

14. Технологии и предприемачество – издателство „Просвета-София“ АД

15. Албум по технологии и предприемачество– издателство „Просвета-София“ АД

 

 

II клас

1. Български език и литература– издателство „Клет България“ ООД

2. Тетрадка №1 по БЕЛ – издателство „Клет България“ ООД

3. Тетрадка №2 по БЕЛ – издателство „Клет България“ ООД

4. Английски език – издателство „National geographic Edukational center

5. Тетрадка по Английски език – издателство „Клет България“ ООД

6. Читанка – издателство „Клет България“ ООД

7. Тетрадка към Читанката – издателство „Клет България“ ООД

8. Математика – издателство „Клет България“ ООД

9. Тетрадка №1 по математика – издателство „Клет България“ ООД

10.Тетрадка №2 по математика – издателство „Клет България“ ООД

11.Околен свят – издателство „Клет България“ ООД

12.Тетрадка по Околен свят – издателство „Клет България“ ООД

13.Музика – издателство „Клет България“ ООД

14.Изобразително изкуство – издателство „Клет България“ ООД

15.Технологии и предприемачество – издателство „Клет България“ ООД

Албум по технологии и предприемачество– издателство „Клет България“ ООД

 

III клас

1. Български език и литература– издателство „Просвета Плюс“ ЕООД

2. Тетрадка №1 по БЕЛ – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД

3. Тетрадка №2 по БЕЛ – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД

4. Читанка – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД

5. Тетрадка към Читанката – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД

6. Английски език – издателство „National geographic Edukational center

7. Тетрадка по Английски език – издателство „National geographic Edukational center

8. Математика – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД

9. Тетрадка №1 по математика – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД

10. Тетрадка №2 по математика – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД

11. Човекът и обществото – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД

12. Тетрадка по Човекът и обществото – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД

13. Човекът и природата – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД

14.Тетрадка по Човекът и природата – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД

15.Музика – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД

16.Изобразително изкуство – издателство „Просвета- Плюс“ АД

17.Технологии и предприемачество – издателство „Бит и техника“ ООД

18. Албум по технологии и предприемачество– издателство „Бит и техника“ ООД

 

IV клас

1.Български език и литература– издателство „Клет България“ООД

2.Тетрадка №1 по БЕЛ – издателство „Клет България“ООД

3.Тетрадка №2 по БЕЛ – издателство „Клет България“ООД

4.Тетрадка №3 по БЕЛ – издателство„Клет България“ ООД

5.Читанка – издателство „Клет България“ ООД

6.Тетрадка по четене – издателство „Клет България“ООД

7.Английски език – издателство „National geographic Edukational center

8.Тетрадка по Английски език – издателство National geographic Edukational center

9.Математика – издателство „Клет България“ ООД

10.Тетрадка №1 по математика – издателство„Клет България“ ООД

11.Тетрадка №2 по математика – издателство „Клет България“ООД

12. Тетрадка №3 математика – издателство„Клет България“ ООД

13.Човекът и обществото- издателство„Клет България“ ООД

14.Тетрадка по Човекът и обществото – „Клет България“ ООД

15.Човекът и природата – издателство „Клет България“ ООД

16.Тетрадка по Човекът и природата – издателство „Клет България“ ООД

17.Компютърно моделиране – издателство „Клет България“ ООД

18.Тетрадка по компютърно моделиране – издателство „Клет България“ ООД

19.Музика – издателство - издателство „Клет България“ ООД

20.Изобразително изкуство – издателство „Клет България“ ООД

21.Технологии и предприемачество – – издателство „Клет България“ ООД

22.Албум с приложения и материали по технологии и предприемачество – издателство „Клет България“ ООД

 

 

 

 

Vклас

1.Български език - издателство „Просвета София АД“

2.Литература – –издателство „Клет България“ ООД

3.Английски език – издателство Hopscotch

4.Математика –издателство „Клет България“ ООД

5.Информационни технологии – издателство „Клет България“ ООД

6.История и цивилизация –издателство „Клет България“ ООД

7.География и икономика – издателство „Клет България“ ООД

8.Човекът и природата – издателство „Просвета Азбуки“ ЕООД

9.Изобразително изкуство – издателство „Клет България“ ООД

10.Музика – издателство „Просвета София АД“

11.Технологии и предприемачество – издателство „Бит и техника“ ООД

 

VI клас

1.Български език - издателство „Просвета София АД“

2.Литература – издателство „Клет България“ ООД

3.Английски език – издателство National geographic Edukational center

4.Математика –издателство „Архимед“

5.Информационни технологии – издателство „Клет България“ ООД

6.История и цивилизация –издателство „Клет България“

7.География и икономика – издателство „Клет България“ ООД

8.Човекът и природата –издателство „Просвета София АД“

9.Изобразително изкуство – издателство „Клет България“ ООД

10.Музика – издателство „Просвета София АД“

11.Технологии и предприемачество – издателство „Бит и техника“ ООД

 

 

VII клас

1.Български език - издателство „Просвета Азбуки“

2.Литература – издателство „Анубис“

3.Английски език – издателство National geographic Edukational center

4.Математика –издателство „Архимед“

5.Информационни технологии – издателство „Просвета София АД“

6.История и цивилизация –издателство „Клет България“

7.География и икономика – издателство „Просвета София АД“

8.Биология и здравно образование –издателство „Анубис“

9.Физика и астрономия – издателство „Просвета София“ АД

10.Химия и опазване на околната среда - „Просвета София“ АД

9.Изобразително изкуство – издателство „Просвета София АД“

10.Музика – издателство „Просвета София АД“

11.Технологии и предприемачество - издателство„Просвета София АД“