Обществен съвет

 1. Правилник - тук,тук,тук,тук,тук,тук,тук и тук.
 2. Покана - тук.
 3. Протокол от учредяване - тук и тук.
 4. Заповед на директор - тук.
 5. Протокол 11 от Заседание на ОС към 171 ОУ "Стоил Попов" от 22.01.2019 г. - тук и тук.
 6. Протокол № 12 от заседание на ОС при 171 ОУ “Стоил Попов“ - тук.
 7. Заседание на 11.09.2019 г. - дневен ред - тук.
 8. Заповед ОС - ТУК. 
 9. Протокол 1 от 09.01.2020 г. - ТУК.
 10. Отчет на ОС - ТУК.
 11. Протокол № 13 от заседание на ОС при 171 ОУ “Стоил Попов“ ОС 11.09. - ТУК.
 12. Протокол от заседание на ОС при 171 ОУ "Стоил Попов" от 14.09.2020 г. - ТУК.
 13. Протокол от заседание на ОС при 171 ОУ "Стоил Попов" от 14.09.2021 г. - ТУК и ТУК.
 На 09.01.2020г в 18:00часа в учителската стая ще се учреди новия Обществен съвет към 171 ОУ "Стоил Попов"!