Обществен съвет

  1. Правилник - тук,тук,тук,тук,тук,тук,тук и тук.
  2. Покана - тук.
  3. Протокол от учредяване - тук и тук.
  4. Заповед на директор - тук.
 
 

Заседание на Обществения съвет при 171 ОУ

На 11.09.2023г. от 18,00 ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет при 171 ОУ „Стоил Попов“.

Дневен ред:

1. Готовност за учебната 2023/2024г.

2. Запознаване с нормативни документи.

3. Текущи въпроси

 

Протокол от заседание на ОС на 11.09.2023 г. - ТУК