Графици

График на дейностите по приемането на учениците - ТУК.

 

Заповед РД09-1805/ 31.08.21 г. - ТУК.