Списъци на приетите

КЛАСИРАНИ

Столична община

171. ОУ "Стоил Попов"

Списък класирани на 04.06.2021 за прием в първи клас

КЛАСИРАНЕ НА 04.06.2021

 

Списък класирани на 04.06.2021

1. ЕХГ 14011147 Първа група Доп. точки: 5.0  
2. ИХГ 14011146 Първа група Доп. точки: 5.0  
3. ЯВА 14003984 Първа група Доп. точки: 5.0  
4. НРМ 14009282 Първа група Доп. точки: 4.0  
5. АГМ 14009825 Първа група Доп. точки: 0.0  
6. АДП 14010275 Първа група Доп. точки: 0.0  
7. АНМ 14011816 Първа група Доп. точки: 0.0  
8. ББМ 15003630 Първа група Доп. точки: 0.0  
9. БВИ 14002503 Първа група Доп. точки: 0.0  
10. ВВМ 14003289 Първа група Доп. точки: 0.0  
11. ВГИ 14006420 Първа група Доп. точки: 0.0  
12. ВНН 14005389 Първа група Доп. точки: 0.0  
13. ВРВ 14009274 Първа група Доп. точки: 0.0  
14. ВТК 14005562 Първа група Доп. точки: 0.0  
15. ВТС 14008519 Първа група Доп. точки: 0.0  
16. ДБП 14001007 Първа група Доп. точки: 0.0  
17. ДБТ 14008680 Първа група Доп. точки: 0.0  
18. ДГА 14005422 Първа група Доп. точки: 0.0  
19. ДДК 14013099 Първа група Доп. точки: 0.0  
20. ДМИ 14009492 Първа група Доп. точки: 0.0  
21. ЕДВ 15005813 Първа група Доп. точки: 0.0  
22. ИАХ 14011497 Първа група Доп. точки: 0.0  
23. КАА 14009870 Първа група Доп. точки: 0.0  
24. КБИ 14009141 Първа група Доп. точки: 0.0  
25. КЛД 14003171 Първа група Доп. точки: 0.0  
26. КПМ 14010821 Първа група Доп. точки: 0.0  
27. КРС 14005034 Първа група Доп. точки: 0.0  
28. ЛМЛ 14005155 Първа група Доп. точки: 0.0  
29. МЕЗ 14000117 Първа група Доп. точки: 0.0  
30. МНЗ 14003107 Първа група Доп. точки: 0.0  
31. МСА 14012700 Първа група Доп. точки: 0.0  
32. НН 15004895 Първа група Доп. точки: 0.0  
33. НДМ 14009245 Първа група Доп. точки: 0.0  
34. РРХ 14010302 Първа група Доп. точки: 0.0  
35. СИС 14011036 Първа група Доп. точки: 0.0  
36. ССН 14005140 Първа група Доп. точки: 0.0  
37. ТВК 14005159 Първа група Доп. точки: 0.0  
38. ТДМ 14001865 Първа група Доп. точки: 0.0  
39. ХДП 14011782 Първа група Доп. точки: 0.0  
40. ЮЕД 14003661 Първа група Доп. точки: 0.0  
41. ДБА 14012704 Втора група Доп. точки: 0.0  
42. МАА 14005932 Трета група Доп. точки: 0.0  
43. МПС 14013826 Трета група Доп. точки: 0.0  
44. КИК 14008227 Четвърта група Доп. точки: 5.0 30422223
45. МИН 14004152 Четвърта група Доп. точки: 5.0 41158653
46. БГМ 14004490 Четвърта група Доп. точки: 5.0 65548474
47. ЕКВ 14008453 Четвърта група Доп. точки: 5.0 79028556
48. ВПП 15011931 Четвърта група Доп. точки: 0.0 08023218

 

Срокът за записване на класираните е от 07.06.2021 до 17.00 ч. на 11.06.2021 г.

Некласирани

Столична община

171. ОУ "Стоил Попов"

Списък некласирани на 04.06.2021 за прием в първи клас

КЛАСИРАНЕ НА 04.06.2021

 

Списък некласираните от 04.06.2021

1. СКД 14012229 Четвърта група Доп. точки: 0.0 67256478
2. ИАВ 14004746 Четвърта група Доп. точки: 0.0 68777932
3. ИИШ 14002177 Четвърта група Доп. точки: 0.0 83281472
4. ВНК 14006589 Четвърта група Доп. точки: 0.0 86711189