Задължителни помагала за учебната 2022/2023 година

Submitted by admin on Thu, 06/16/2022 - 10:36

Уважаеми родители  , предоставяме на Вашето внимание задължителните помагала за учебната 2022/2023 година, които ще са необходими на учениците!

 

Помагала на 1 а клас

Помагала1б клас

Помагала 2 а клас

Помагала 2 б клас

Помагала 3 а клас

Помагала 3 б клас

Помагала за 4 а клас

Помагала за 4 б клас

Помагала за 5 клас

Помагала за 6 а клас

Помагала за 7 клас