Професия дипломат

Submitted by admin on Wed, 11/23/2022 - 07:51

Днес седмокласниците участваха в една различна среща. Наш гост бе г-жа Таня Михайлова–директор на дирекция подготовка на дипломатически кадри към МВнР. Дипломатите са хора, които практикуват трудна професия, свързана с кариерно израстване. Те имат солидно образование, владеят езици, спазват протокол. Дипломацията на ученически език означава да се решават конфликтите по мирен път, с диалог и разбиране.

След няколко месеца седмокласниците трябва да изберат училище, в което ще продължат образованието си. Този избор е решаващ за по-нататъшното им развитие и житейски път. С добър подход, излъчване, ораторски умения, интересни истории г-жа Михайлова успя да привлече вниманието на ученическата аудитория. И да насочи нейното търсене в няколко насоки: получаване на знания, учене на езици, широка обща култура, спазване на правила, уважение към другите, търпение.