Квалификация

Submitted by admin on Thu, 02/08/2024 - 05:59

За да бъде адекватна част от образователната система и да отговаря на съвременните предизвикателства, учителят трябва да се усъвършенства и да повишава квалификацията си.

Екипът от педагогически специалисти на нашето училище проведе обучение в изнесена среда на тема „Тайм-мениджмънт. Организиране на работното и личното време“. В рамките на два дни разширихме личностните си умения за ефективно разпределяне на работното и личното време. Уникалността на времето като ресурс се състои в неговата необратимост и невъзможност да се натрупва. А отделянето на време за работа е условие за успех.