Извънкласни дейности

График на извънкласните дейности в 171ОУ“Стоил Попов“

за учебната 2021/2022 година

Извънкласна дейност

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

             Петък

Фарос

JI гр.16,00ч-17,10ч

 

CS гр.17,20ч-18,40ч

 

 

AJ гр16,00ч-17,20 ч

 

AS гр.17,20ч-18,40ч

 

JI гр.16,00ч-17,10ч

 

CSгр.17,20ч-18,40ч

 

 

AJ гр16,00ч-17,20 ч

 

AS гр.17,20ч-18,40ч

 

 

 

Народни танци

 

17,00ч-18,00ч

 

16,30ч-17:30ч

 

 

 

 

 

 

 

 

16,30ч-17:30ч

 

17,00ч-18,00ч

 

 

 

 

 

 

 

Карате

 

 

17:30ч-18:30ч

 

 

17:30ч-18:30ч