Графици и седмично разписание

Седмично разписание - ТУК.

 

171 ОУ „Стоил Попов”

              гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

             E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

 

 

 

Г  Р  А  Ф  И  К

НА ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ ЗА РОДИТЕЛИ

II СРОК - 2023/2024  УЧЕБНА ГОДИНА

                                                                                 

                                                                                  УТВЪРЖДАВАМ!

                                               /Канелия Костова                 

                                                                                  Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/                                                                                           

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 

УЧЕБЕН    ПРЕДМЕТ

ДЕН ОТ

СЕДМИЦАТА

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

Даниела Деянова

 

вторник

12,30-13,10

 

Ивалина Велинова

 

 

понеделник

 

12,30-13,10

 

Мария Божилова

 

 

вторник

 

12,30-13,10

 

Диманка Малинова

 

 

вторник

 

10,40-11,15

 

Татяна Андонова

 

 

понеделник

 

08,55-09-35

 

  Светлана Стоянова

 

 

вторник

 

08,55-09,35

 

Ангелина Филипова

 

 

вторник

 

10,50-11,30

 

Георги Киричков

 

 

вторник

 

13,30-14,10

Дорина Василева

 

 

четвъртък

13,30-14,10

 

Лина Петрова

 

 

сряда

 

08,55-09,35

 

Поля Колева-Шуклева

 

 

понеделник

 

09,00-09,40

Моника Ценева

 

четвъртък

08,00-08,40

Галя Кошутанска

 

понеделник

12,40-13,20

Диана Стоянчова

 

понеделник

11,45-12,25

Владимир Лазов

 

понеделник

12,25-13,05

Елеонора Хранова

 

четвъртък

08,55-09,35

Виолета Владова

 

вторник

08,55-09,35

Иван Петров

 

понеделник

08,00-08,40

 

 

 

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

              гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

             E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

 

 

Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ

 II СРОК  - 2023/2024 УЧЕБНА  ГОДИНА

                                              

                                                                                  УТВЪРЖДАВАМ!                                                                                                     

                                               /Канелия Костова                 

                                                                                  Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/                                                                                                                   

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 

УЧЕБЕН    ПРЕДМЕТ

ДЕН ОТ

СЕДМИЦАТА

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

Даниела Деянова

 

сряда

12,30-13,10

 

Ивалина Велинова

 

 

вторник

 

12,30-13,10

 

Мария Божилова

 

 

сряда

 

12,30-13,10

 

Диманка Малинова

 

 

вторник

 

12,30-13,10

 

Татяна Андонова

 

 

петък

 

12,40-13,20

 

  Светлана Стоянова

 

 

петък

 

12,40-13,20

 

Ангелина Филипова

 

 

петък

 

12,40-13,20

 

Георги Киричков

 

 

петък

 

12,40-13,20

Дорина Василева

 

 

 

сряда

 

13,30-14,10

 

Лина Петрова

 

 

понеделник

 

14,10-14,50

 

Поля Колева-Шуклева

 

 

понеделник

 

14,15-14,55

Моника Ценева

 

четвъртък

12,30-13,10

Галя Кошутанска

 

понеделник

14,15-14,55

Диана Стоянчова

 

понеделник

14,15-14,55

Владимир Лазов

 

понеделник

13,30-14,10

Елеонора Хранова

 

понеделник

14,15-14,55

Виолета Владова

 

вторник

14,20-15,00

Иван Петров

 

понеделник

14,20-15,00

 

 

 

 

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

              гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

             E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Г  Р  А  Ф  И  К

 

ЗА ДЕЖУРСТВО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ 

 II СРОК - 2023/2024   УЧЕБНА  ГОДИНА

                                              

 

                                                         УТВЪРЖДАВАМ!

  /Канелия Костова                 

                                                                                 /Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

І ЕТАЖ

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Колева

Малинова

Хранова

Ценева

Кирилова

Лазов

Р.Ангелова

Кошутанска

Василева

  Петрова

 

 

ІІ ЕТАЖ

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Стоянова

Андонова

Божилова

Филипова

Божилова

 

 

ДВОР

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Петров

Ценева

Петров

Петрова

Малинова

 

 

 

БЮФЕТ

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Кошутанска

Колева

Василева

Кирилова

Хранова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ

ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

II СРОК - 2023/2024 УЧЕБНА  ГОДИНА

                                              

 

 

                                                   УТВЪРЖДАВАМ!

Канелия Костова

                                                                                 /Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 

КЛАС

ДЕН ОТ

СЕДМИЦАТА

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ИВАН ПЕТРОВ

I „а“

понеделник

08,55-09,30

 

ИВАН ПЕТРОВ

I „б“

понеделник

10,50-11,25

 

ИВАН ПЕТРОВ

II „а“

петък

11,45-12,20

 

ИВАН ПЕТРОВ

II „б“

четвъртък

08,55-09,30

 

ИВАН ПЕТРОВ

III „а“

вторник

09,50-10,30

 

ИВАН ПЕТРОВ

III б

вторник

11,45-12,25

 

ИВАН ПЕТРОВ

IV „а“

петък

08,55-09,35

 

ИВАН ПЕТРОВ

IV „б“

петък

09,50-10,30

 

 

иван петров

V „а“

вторник

13,30-14,10

 

V „б“

сряда

13,30-14,10

 

VI „а“

четвъртък

13,30-14,10

 

VI „б“

четвъртък

14,20-15,00

 

VII „а“

понеделник

12,40-13,20

 

 

 

 

 

 

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

 

 

 

Г  Р  А  Ф  И  К

 

НА  ЧАСОВЕТЕ  ЗА  КОНСУЛТАЦИЯ  С  УЧЕНИЦИ,  РОДИТЕЛИ  И  РАБОТА  С  УЧИЛИЩНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ  НА  КЛАСНИТЕ  РЪКОВОДИТЕЛИ

 II СРОК - 2023/2024   УЧЕБНА  ГОДИНА

                                              

                                                                                                                             УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                        /Канелия Костова -                   

                Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

Клас

 

Класен ръководител 

 

Ден

 

Час

 

Подпис

 

І „а”

Даниела Николова Деянова

понеделник

12,30-13,10

 

І „б”

Ивалина Георгиева Велинова

четвъртък

12,30-13,10

 

ІІ „а”

Мария Павлова Божилова

понеделник

12,30-13,10

 

ІІ „б”

Диманка Георгиева Малинова

понеделник

12,30-13,10

 

ІІІ „а”

Татяна Веселинова Андонова

петък

13,30-14,10

 

ІІІ „б”

Светлана Цветомирова Стоянова

петък

13,30-14,10

 

ІV „а”

Ангелина Методиева Филипова

понеделник

13,30-14,10

 

ІV „б”

Георги Кирилов Киричков

понеделник

13,30-14,10

 

V „а”

Виолета Маноилова Владова

четвъртък

09,50-10,30

 

V „б”

Диана Йорданова Стоянчова

понеделник

10,50-11,30

 

„а”

Иван Пламенов Петров

четвъртък

08,00-08,40

 

„б”

Поля Митева Колева-Шуклева

петък

09,00-09,40

 

VІІ „а”

Елеонора Венциславова Хранова

петък

08,00-08,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Предмет / Клас

І  „а”  клас

І  „б”  клас

ІІ „а ”  клас

ІІ   „б” клас

ІІІ   „а” клас

ІІІ   „б” клас

ІV  „а” клас

ІV „б”  клас

 
Математика

19.03., 16.04., 14.05

20.03.,17.04

16.05.

12.02., 05.03., 14.05.

12.02., 05.03., 14.05.

27.02., 19.03., 14.05., 23.04.

27.02., 19.03., 14.05., 23.04.

27.02., 26.03., 28.05.

27.02., 26.03., 28.05.

Български език  и литература

 

25.03., 22.04., 13.05.

26.03., 23.04., 14.05.

08.02., 19.02., 24.04., 14.05.

08.02., 19.02., 24.04., 14.05.

22.02., 21.03., 18.04., 02.05.

22.02., 21.03., 18.04., 02.05.

19.02., 21.03., 30.05.

19.02., 21.03., 30.05.

Родинознание

29.03., 10.05.

19.03., 10.03.

23.02., 22.03., 26.04.

23.02., 22.03., 26.04.

 

 

 

 

Английски език

 

 

 

20.02., 19.03., 23.04., 14.05.

20.02., 19.03., 23.04., 14.05.

21.02., 20.03., 24.04., 15.05.

21.02., 20.03., 24.04., 15.05.

19.02., 18.03., 22.04., 20.05.

19.02., 18.03., 22.04., 20.05.

Човекът и обществото

 

 

 

 

07.03., 25.04., 16.05.

08.03., 23.03., 26.04.

15.03., 19.04., 17.05.

15.03., 19.04., 17.05.

Човекът и природата

 

 

 

 

18.03., 13.05.

19.03., 14.05.

19.02., 22.04., 13.05.

20.02., 21.04.,21.05.

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

 

 

Г  Р  А  Ф  И  К

за провеждане на контролни работи

 IІ срок на 2023/2024 учебна година   

                                                                                     Начален етап

                                                    УТВЪРЖДАВАМ!

                                                              /Канелия  Костова

                                                                                                Директор на  171 ОУ „Стоил Попов“/                         

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

Г  Р  А  Ф  И  К

за провеждане на контролни работи

 IІ срок на 2023/2024 учебна година   

Прогимназиален етап

                                                                                                    УТВЪРЖДАВАМ!

                                                    /Канелия Костова

                                                     Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/    

Предмет          Клас                                               

V „а”

V „б”

„а”

„б”

VІІ „а”

 

Български език и литература

23.02.,18.03., 23.04., 21.05.-кл.р.

19.02.,18.03.,22.04., 20.05.-кл.р.

27.02., 26.03., 23.04., 28.05.-кл.р.

22.02.,21.03., 25.04., 23.05-кл.р.

08.02., 29.02.,21.03., 25.04.,23.05. кл.р.,06.06.

Английски език

 

20.02., 10.03., 16.04., 14.05., 11.06

20.02., 10.03., 16.04., 14.05., 11.06

20.02., 19.03., 16.04., 14.05., 11.06.,

20.02., 19.03., 16.04., 14.05., 11.06.,

20.02., 19.03., 16.04., 14.05., 11.06.,

 

Математика

20.02., 06.03., 28.03., 29.04., 13.05.-кл.р.

20.02., 06.03., 28.03., 29.04., 13.05.-кл.р.

21.02., 18.03., 26.04., 20.05.-кл.р.

21.02., 18.03., 26.04., 20.05.-кл.р.

06.03., 10.04.,30.04., 15.05.-кл.р.

История и цивилизация

 

19.02., 18.03., 22.04.

19.02., 18.03., 22.04.

19.02., 18.03., 22.04.

19.02., 18.03., 22.04.

19.02., 18.03., 22.04.

География и икономика

22.02., 21.03., 24.04.

20.02., 19.03., 22.04.

19.02., 18.03., 22.04.

21.02., 20.03., 24.04.

20.02., 19.03., 23.04.

Човекът и природата

 

20.02., 14.05.

20.02., 14.05.

19.02., 30.05.

20.02., 29.05.

 

Биология и здравно образование

 

 

 

 

22.02.,05.06.

 

Физика и астрономия

 

 

 

 

26.02., 03.06.

Химия и опазване на окол. среда

 

 

 

 

23.02., 07.06.