Заявление за валидиране на компетентности

Заявлението може да се изтегли от ТУК.