Помощно- обслужващ персонал

Иван Николов Казаков – невъоръжена охрана

 

Пенка Иванова Дондева – хигиенист

 

Цветана Иванова Александрова – хигиенист

 

Анета Атанасова Стоянова – хигиенист

 

Стефка Павлова Лазова - хигиенист