Предоставяни услуги

Submitted by admin on Wed, 01/29/2020 - 12:57

Удостоверения за валидиране на компетентности - ТУК.

Преместване на ученик - ТУК.

Дубликат на документ - ТУК.

Заповед за признаване или отказ за завършен период или клас - ТУК.