Заявление за освобождаване от часовете по ФВС

Формуляр на "Заявление за освобождаване от часовете по ФВС" може да се изтегли от ТУК.