Дневен режим 2023/2024

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

                                                                   УТВЪРЖДАВАМ!

                                    /Канелия Костова -

                                                                  Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

 

ДНЕВЕН  РЕЖИМ

за учебната 2023/2024г.

 

 1.  Форма на обучение: - дневна;
 2.  Режим на обучение – едносменен;
 3. Организация на учебния ден: - целодневна за учениците от начален етап;
 4. Работно време:
 • Ръководство – 8,00ч. до 16,30ч.;
 • Учители – 8 часов работен ден;
 • ЗАС – 8,00 до 16,30ч.;
 • Обслужващ персонал – съгласно график
 1.  Училището е отворено в работните дни от 6,30 до 20,00ч.;
 2. Учебните занятия започват в 8,00ч. и завършват съгласно седмичното разписание:

 

                                I-II кл.                                                    III-VII кл.

1 час                 08,00 – 8,35                                                 08,00 – 08,40

2 час                 08,55 – 9,30                                                 08,55 – 09,35

3 час                 09,50 – 10,25                                               09,50 – 10,30

4 час                 10,50 – 11,25                                               10,50 – 11,30

5 час                 11,45 – 12,20                                               11,45 – 12,25

 1. час                                                                                     12,40 – 13,20

7 час                                                                                      13,30 – 14,10

 

 1. Учебните занятия на учениците I-II клас са 35мин., на III-VII са 40мин.

 

 1. Целодневна организация на учебния процес:

I и II клас – продължителност на занятията – 35 минути

Организиран отдих и физическа активност: 

І час 12.20 – 13.05 ч.

Самоподготовка: 

І час – 13.20 – 13.55

Междучасие – 20 мин.

ІI час – 14. 15 – 14.50

Междучасие – 15 мин.

Занимания по интереси:

I час 15.05 – 15.40

Междучасие – 15 мин.

II час 15.55 – 16.30

Организиран отдих и физическа активност: 

ІI час 16.45 – 17.20 ч.

 

ІІІ и ІV клас – продължителност на занятията – 40 мин.

Организиран отдих и физическа активност: 

І час 13.20ч. – 14.00 ч.

Самоподготовка: 

І час – 14.10ч. – 14.50ч.

Междучасие – 10 мин.

ІI час – 15.00ч. – 15.40ч.

Междучасие – 10 мин.

Занимания по интереси:

I час 15.50ч. – 16.30ч.

Междучасие – 10 мин.

II час 16.40ч. – 17.20ч.

Организиран отдих и физическа активност: 

ІI час 17.30ч. – 18.10 ч.